Iruzur kontrako neurrien plana

Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak ezartzen du plan horren neurrien betearazpenean parte hartzen duten entitateek Iruzurraren aurkako neurrien plan bat izan beharko dutela, hartara bermatzeko eta adieraztekoko, dagokien jarduketa-esparruan, esleitu zaizkien funtsak aplikagarri diren arauekin bat erabili direla, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, antzeman eta zuzentzeari dagokionez.