Kontratazio publikoa

Kontratuen erregistroa

Kontratazio iraunkorreko mahaia

 Udal kontratazio organoei (Alkatetza eta Batzarra) laguntzeko Kontratazio iraunkorreko mahaia sortzen da 2019-2024ko legealdia geratzen den denboran. Kideak hauek dira:

-Lehendakaria:  Javier Gorbeña García, edo Teniente Alkatesa, Alkatetzaren ezintasunik, absentziarik edo  gaixotasunik egotekotan.

- Bokalak: Udal Idazkari kontu-hartzailea, Ziortza Guinea Gutiérrez,  eta udal-karrerako funtzionarioa, Rakel Sáez de Cámara Aguirre.

- Idazkaria:  Mariló Suárez Rodríguez, Udal-Administrazio Orokorreko Teknikaria.