2021

LEADER 2019 programa

2019ko abenduaren 2an, Alkatetzaren 534 zk.ko Ebazpenaren bidez, Zigoitiko Udalak Gorbeia Eskola HLHIren eraikinean arkupe bat eraikitzeko obra ONAINDIA OBRAS PUBLICAS, S.A. enpresari esleitu zion, 23.540,01 €tan, BEZa barne.

2020ko urriaren 26an, Alkatetzaren 2020-0451 zenbakiko Ebazpenaren bidez, obraren likidazioa onartu zen, guztira 23.401,76 euroko zenbatekoan, BEZa barne.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak finantzatu zuen obra, 12.600 euroko diru-laguntza baten bidez, LEADER eremuan dauden landa-eremuko udalerriak sustatu, garatu eta haien aniztasun ekonomikoa sustatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdiaren barruan. Laguntza hori 2015/2020 epealdirako Euskadiko landa-garapenerako programaren esparruan onartu zen.

Ayudas forestales a inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y el sector forestal para el ejercicio 2021

Diruz lagundutako jarduera: Muruatik Gorbeiako harrobi zaharretara doan errepideko zoladura egokitzeko eta konpontzeko obra (1. fasea)

2021eko ekainaren 24an, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak 48.000 euroko dirulaguntza bat eman zuen, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) kofinantzatuta, Muruatik Gorbeiako harrobi zaharretara doan errepideko zoladura egokitzeko eta konpontzeko obraren 1. faseari ekiteko, egoera txarrean zegoelako eta trazadurak zirkulaziorako arriskua zuelako.

Konponketa-lanak 1,18km-ko ibilbidea egin behar zuen, eta 2 fasetan egin behar zen: lehenengoan, Muruatik Gorbeiako harrobi zaharretarako 0,59 km-ko tartea konpondu behar zen; bigarrenean, berriz, Muruako errotaraino jarraitu behar zen, 0,59 km-ko ibilbidearekin.

2022ko abuztuaren 18an, Alkatetzaren 2022-0400 zenbakiko Ebazpenaren bidez, obra-lizitaziorako kontratazio-espedientea eta administrazio-klausulen eta preskripzio teknikoen agiriak onartu ziren, 1. faserako zein 2. faserako, 133.740,34 euroko zenbatekoarekin, BEZa barne.

2022ko irailaren 26an obra ASFALTIA, S.L. enpresari esleitu zitzaion, 120.138,94 €-tan, BEZa barne.

LEADER 2021 programa

Diruz lagundutako jarduera: Bengolarrako kirol-instalazioen eraikina eraberritzeko eta handitzeko obra

Zigoitiko Udalaren Osoko Bilkurak 2022ko urtarrilaren 24an hartutako erabakiaren bidez, Unión Tempral de Empresas (UTE INDENORT PV, S.L.U.-PROVISER IBÉRICA, S.L.U.) enpresari (2.903.991,88 €, BEZa barne) esleitu zitzaion Bengolarrako kirol-instalazioen eraikina eraberritzeko eta handitzeko obra, hain zuzen ere aldagelak handitzea, igerilekuetako taberna-jatetxea eraberritzea, erabilera anitzeko bi areto eraikitzea eta arkitektura-oztopoak kentzea

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren ebazpenaren bidez, aipatutako obrarako 200.000 euroko dirulaguntza eman zen, 2015-2020 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programaren esparruan Leader eremuko landa-udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzen deialdiaren barruan. (Leader 2021).