Udal Ordenantzak eta Araudiak

Atal honetan Udalbatzak egindako eta onartutako arauak biltzen dira.
Koloretan dagoen testua, azken aldaketari dagokio.
Hiru mailatan sailkatzen dira:

 • Ordenantzak: oro har udal eskumenaren zenbait gai arautzen dituztenak.
 • Zerga Ordenantzak: oro har udal zergak arautzen dituztenak.
 • Araudiak: barne funtzionamenduaren arauak.

2024ko urteko araudi-plana

2024ko apirilaren 15eko Osoko Bilkuraren erabakia

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132. artikuluak ezartzen duenez, Administrazio guztiek onartu eta publiko egin behar dute urteko araudi-plan bat, hurrengo urtean onartzeko egingo diren lege- edo araudi-ekimenak jasotzen dituena.

Aurreikuspen horrek ordenamendu juridikoaren gardentasuna eta aurreikuspengarritasuna handitzea helburu du, eta araudia ahalik eta aplikazioko gainerako arauekiko koherentzia handienarekin erabiltzen saiatzen da, eta horrela segurtasun juridikoaren printzipioa betetzen laguntzen du. Aldi berean, araudiaren ekimenaren erabileran gardentasuna handitzen da, edukia argitara emanez, aukera ematen baitzaie gainerako administrazio publikoek zein herritarrek aurretiaz ezagutzeko administrazio jakin batek zer arau onartzea aurreikusi duen.

2024ko urtarrilaren 17ko Idazkaritzaren txostena ikusita eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.d) artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, osoko bilkurak aho batez ERABAKI DU:

LEHENENGOA.- Zigoitiko Udalaren 2024. urterako urteko araudi-planaren aldaketa onartzea, erantsi egin dena.

BIGARRENA.- Zigoitiko Udalaren urteko araudi-plana argitaratzea udalaren webean, www.zigoitia.eus

ERANSKINA:

ALKATETZA, EKONOMIA, HIRIGINTZA ETA FUNTZIO PUBLIKOKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Ordenantza fiskalen berrikuspena

Ez

Alkatetza

Hirigintza-ordenantza

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren  hasierako onarpena

Bai

Alkatetza

Hirigintza-ordenantza

Etxebizitza

Arau Subsidiarioen aldaketa puntualaren hasierako onespena _ Babes publikoko etxebizitza Muruan

Udal etxebizitza tasatuen ordenantza sortzea

Bai

Bai

Alkatetza

Alkatetza

 KULTURA, EUSKARA, HEZKUNTZA, INGURUMENA, KOMUNIKAZIOA ETA BIZIKIDETZA ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza / Araudia

Gorbeiako parke mikologikoaren ordenantza eta araudia sortzea

Bai

Arloaren zinegotzitzaordea

Ordenantza

Hondakinen kudeaketa arautzen duen ordenantza sortzea, dagokion zehapen-araubidea barne

Bai

Arloaren zinegotzitzaordea

BERDINTASUN ETA GAZTERIA ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Aldatuko diren ordenantzak zuzentzea, hizkuntza inklusiboa erabiliz

Ez

Arloaren zinegotzitzaordea

KIROLA, GIZARTE-ONGIZATE, LANKIDETZA, NEKAZARITZA ETA MENDI ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

 

Ordenantzak

Gaineratutako agiriak

 1. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantza Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 118Kb
 2. Zigoitiko udalerrian animaliak eduki eta babestea arautzen duen Ordenantza Zigoitiko udalerrian animaliak eduki eta babestea arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 289Kb
 3. Urbanizatzeko baldintzak arautzen dituen Ordenantza Urbanizatzeko baldintzak arautzen dituen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 95Kb
 4. Herri larreei probetxu ateratzeko arautzen duen Ordenantza Herri larreei probetxu ateratzeko arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 87Kb
 5. Telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen ereduzko Ordenantza erregutzailea Telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen ereduzko Ordenantza erregutzailea Formato:pdf | Tamaina: 129Kb
 6. Euskararen ikaskuntzarako eta Euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Euskararen ikaskuntzarako eta Euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 135Kb
 7. Eraikuntzak birgaitzeko etxebizitzak izan daitezen dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza Eraikuntzak birgaitzeko etxebizitzak izan daitezen dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 63Kb
 8. Herri barruan zein herrien artean pertsonak turismo automobiletan (taxi) garraiatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Herri barruan zein herrien artean pertsonak turismo automobiletan (taxi) garraiatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 229Kb
 9. Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 148Kb
 10. ZigoitiKo udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen Ordenantza ZigoitiKo udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
 11. Herriko jaiak ospatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen udal ordenantza zehatza Herriko jaiak ospatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen udal ordenantza zehatza Formato:doc | Tamaina: 134Kb
 12. Kultura, kirol edota gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Kultura, kirol edota gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
 13. Berariazko ordenantza, Zigoitiko udalerriko Kontzejuei diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena Berariazko ordenantza, Zigoitiko udalerriko Kontzejuei diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena Formato:pdf | Tamaina: 277Kb
 14. Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileen ordenantza espezifikoa Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileen ordenantza espezifikoa Formato:pdf | Tamaina: 88Kb
 15. Pagazuri aterpearen kudeaketa arautzeko ordenantza Pagazuri aterpearen kudeaketa arautzeko ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 298Kb
 16. Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantza Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 235Kb
 17. Udal baratze ekologikoen erabilera eta aprobetxamendua arautzeko ordenantza Udal baratze ekologikoen erabilera eta aprobetxamendua arautzeko ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 216Kb

Zerga ordenantzak

Gaineratutako agiriak

 1. Udal jabari publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza Udal jabari publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 64Kb
 2. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga Ordenantza Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 97Kb
 3. Pagazuri aterpearen kudeaketa eta erabilera-tasa arautzeko Ordenantza Pagazuri aterpearen kudeaketa eta erabilera-tasa arautzeko Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 64Kb
 4. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 626Kb
 5. Zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantza Zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
 6. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 278Kb
 7. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 814Kb
 8. Etxerako laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen zerga-ordenantza Etxerako laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen zerga-ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 133Kb
 9. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskala Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskala Formato:pdf | Tamaina: 341Kb

Araudiak

Gaineratutako agiriak

 1. Zigoitiko elkarteen udal erregistroaren araudia Zigoitiko elkarteen udal erregistroaren araudia Formato:pdf | Tamaina: 100Kb
 2. Zigoitiko Udal Plangintzarako Aholkularitzako Kontseiluaren Araudia Zigoitiko Udal Plangintzarako Aholkularitzako Kontseiluaren Araudia Formato:pdf | Tamaina: 123Kb
 3. Zigoitiko Kultura Kontseilua: barne-Araudia Zigoitiko Kultura Kontseilua: barne-Araudia Formato:pdf | Tamaina: 83Kb
 4. Bilkura bileren grabazioa arautzen duen Araudia Bilkura bileren grabazioa arautzen duen Araudia Formato:pdf | Tamaina: 85Kb
 5. Informazio batzordeetan herritarren parte-hartzea arautzen duen erregelamendu organikoa Informazio batzordeetan herritarren parte-hartzea arautzen duen erregelamendu organikoa Formato:pdf | Tamaina: 30Kb
 6. Zigoitiko udalerriko Udalaren eta Kontzejuen arteko lankidetza Kontseiluaren funtzionamendu eta antolakuntza araudia Zigoitiko udalerriko Udalaren eta Kontzejuen arteko lankidetza Kontseiluaren funtzionamendu eta antolakuntza araudia Formato:pdf | Tamaina: 46Kb
 7. Zigoitiko Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzua arautzen duen udal-erregelamendua Zigoitiko Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzua arautzen duen udal-erregelamendua Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
 8. Etxez-etxeko laguntza-zerbitzua arautzeko udal-araudia Etxez-etxeko laguntza-zerbitzua arautzeko udal-araudia Formato:pdf | Tamaina: 429Kb
 9. Zigoitiko udalerriko abeltzaintza ustiapenen erregistroaren araudia Zigoitiko udalerriko abeltzaintza ustiapenen erregistroaren araudia Formato:pdf | Tamaina: 555Kb