Udal Ordenantzak eta Araudiak

Atal honetan Udalbatzak egindako eta onartutako arauak biltzen dira.
Koloretan dagoen testua, azken aldaketari dagokio.
Hiru mailatan sailkatzen dira:

 • Ordenantzak: oro har udal eskumenaren zenbait gai arautzen dituztenak.
 • Zerga Ordenantzak: oro har udal zergak arautzen dituztenak.
 • Araudiak: barne funtzionamenduaren arauak.

2018ko urteko araudi-plana

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132. artikuluak ezartzen duenez, Administrazio guztiek onartu eta publiko egin behar dute urteko araudi-plan bat, hurrengo urtean onartzeko egingo diren lege- edo araudi-ekimenak jasotzen dituena.

ALKATETZA, EKONOMIA, HIRIGINTZA ETA FUNTZIO PUBLIKOKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Ordenantza fiskalen berrikuspena

Ez

Alkatetza

Hirigintza-ordenantza

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

Bai

Alkatetza

Ordenantza

Hirigintza-baldintzen ordenantzaren berrikuspena

Ez

Alkatetza

EUSKARA, KULTURA, HEKZUNTZA ETA KIROLEKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Udal-lokalak erabiltzeko lagatzearen ordenantza arautzailea

Bai

Arloaren zinegotziordea

BERDINTASUN, GIZARTE-ONGIZATE ETA GAZTERIAKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Erregelamendua

Udalaren eskumeneko gizarte-zerbitzuak arautzeko erregelamenduak (SAD, CRAD,…)

Bai

Arloaren zinegotziordea

Ordenantza

Udalaren eskumeneko gizarte-zerbitzuei dagozkien tasen eta prezio publikoen ordenantza fiskal arautzaileak

Bai

Arloaren zinegotziordea

Ordenantza

Presoen familiako kideei diru-laguntzak emateko oinarrien ordenantza arautzailea

Bai

Arloaren zinegotziordea

Ordenantza

Genero-ikuspegia gehitzea diru-laguntzak arautzeko ordenantzetan

Ez

Arloaren zinegotziordea

PARTAIDETZA, MENDIAK, ABELTZAINTZA ETA NEKAZARITZAKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

 

 

 

 

Ordenantzak

Gaineratutako agiriak

 1. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantza Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 118Kb
 2. Zigoitiko udalerrian animaliak eduki eta babestea arautzen duen Ordenantza Zigoitiko udalerrian animaliak eduki eta babestea arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 289Kb
 3. Urbanizatzeko baldintzak arautzen dituen Ordenantza Urbanizatzeko baldintzak arautzen dituen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 95Kb
 4. Herri larreei probetxu ateratzeko arautzen duen Ordenantza Herri larreei probetxu ateratzeko arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 87Kb
 5. Telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen ereduzko Ordenantza erregutzailea Telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen ereduzko Ordenantza erregutzailea Formato:pdf | Tamaina: 129Kb
 6. Euskararen ikaskuntzarako eta Euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Euskararen ikaskuntzarako eta Euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 135Kb
 7. Eraikuntzak birgaitzeko etxebizitzak izan daitezen dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza Eraikuntzak birgaitzeko etxebizitzak izan daitezen dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 63Kb
 8. Herri barruan zein herrien artean pertsonak turismo automobiletan (taxi) garraiatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Herri barruan zein herrien artean pertsonak turismo automobiletan (taxi) garraiatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 229Kb
 9. Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 148Kb
 10. ZigoitiKo udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen Ordenantza ZigoitiKo udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
 11. Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantza Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 243Kb
 12. Herriko jaiak ospatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen udal ordenantza zehatza Herriko jaiak ospatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen udal ordenantza zehatza Formato:pdf | Tamaina: 80Kb
 13. Kultura, kirol edota gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Kultura, kirol edota gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 257Kb
 14. Berariazko ordenantza, Zigoitiko udalerriko Kontzejuei diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena Berariazko ordenantza, Zigoitiko udalerriko Kontzejuei diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena Formato:pdf | Tamaina: 91Kb
 15. Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileen ordenantza espezifikoa Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileen ordenantza espezifikoa Formato:pdf | Tamaina: 88Kb

Zerga ordenantzak

Gaineratutako agiriak

 1. Udal jabari publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza Udal jabari publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 64Kb
 2. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga Ordenantza Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 98Kb
 3. Pagazuri aterpearen kudeaketa eta erabilera-tasa arautzeko Ordenantza Pagazuri aterpearen kudeaketa eta erabilera-tasa arautzeko Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 64Kb
 4. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 167Kb
 5. Zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza Zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 148Kb
 6. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 85Kb
 7. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 112Kb
 8. Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 155Kb
 9. Etxerako laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen zerga-ordenantza Etxerako laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen zerga-ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 133Kb

Araudiak