Batzarren Aktak

Akten zerrenda

Zein akta ikusi nahi dituzun aukeratu:

2018ko urriaren 17ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO AKTAREN ONESPENA (2018/10/10).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTUKO INFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (EKAINEKO KONTAKETA-AKTA).
 3. 2017KO KONTU OROKORRA ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. GARRAIOA ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZA EMATEKO, EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEAREKIN IZANDAKO LANKIDETZA-HITZARMENA BERTAN BEHERA UZTEKO IRIZPENA.
 5. AZAROAREN 25,  EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNARI BURUZKO ERAKUNDE-ADIERAZPENAREN IRIZPENA
 6. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 7. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 226Kb

2018ko irailaren 19ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAREN ONESPENA (2018/07/18).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK.
 3. HIRIGINTZA ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENARI EGINDAKO IRADOKIZUNEI ERANTZUTEKO AKORDIOAREN PROPOSAMENA, OSOKO BILKURAN ONARTU ZIREN IRIZPIDEEN ARABERA.
 4. TXOSTENA, 2017KO ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA-TARTEARI BURUZKOA ETA 4. HIRUHILEKO BERANKORTASUNARI BURUZKOA, ETA 2018KO 1. HIRUHILEKO ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO DENBORA-TARTEARI BURUZKOA.
 5. ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN ARAUDIA ETA ZERGA-ORDENANTZA, HASIERA BATEZ ONARTZEKO IRIZPENA.
 6. ZERGA-ORDENANTZAK ALDATZEKO IRIZPENA.
 7. INGURUMEN-ARLOAN LAGUNTZA TEKNIKOAREN ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA ONARTZEKO IRIZPENA.
 8. UDALEKO LANGILEEN ORDAINSARIA IGOTZEKO AKORDIOAREN PROPOSAMENA.
 9. UDAL ERAIKINAK GARBITZEKO KONTRATUA ESLEITZEKO IRIZPENA.
 10. GIZARTE ETA KULTUR ETXEA KUDEATZEKO KONTRATUA ESLEITZEKO IRIZPENA.
 11. ZIGOITIKO VI-10.180 EHIZA-ESPARRUAREN ERRENTAMENDU-KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ESPEDIENTEA HASTEKO PROPOSAMENA.
 12. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 13. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 2Mb

2018ko ekainaren 20ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO AKTAREN ONESPENA (2018/05/23).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTUKO INFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (APIRILEKO KONTAKETA-AKTA).
 3. 2019 URTEKO BASO-PLANA ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. ARABAKO FORU ALDUNDIKO GIZARTE-ZERBITZUETAKO SAILAREN ETA ZIGOITIKO UDALAREN ARTEKO HITZARMENAREN LUZAPENA ONARTZEKO IRIZPENA, EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROA KUDEATZEKO ETA MANTENTZEKO.
 5. ALTSASUKO GAZTEEK JASO DUTEN EPAIARI BURUZKO MOZIOA ONARTZEKO IRIZPEN-PROPOSAMENA.
 6. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 7. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 116Kb

2018ko maiatzaren 23ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAREN ONESPENA (2018/04/25).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK, ETA FINANTZA ETA AURREKONTUKO INFORMAZIOA (MARTXOAREN KONTAKETA-AKTA).
 3. 2019KO JAIEGUNEN EGUTEGI OFIZIALERAKO, ABUZTUAREN 5A, TOKIKO JAI-EGUNA ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. UDAL ERAIKINAK GARBITZEKO LIZITAZIO-ESPEDIENTEA ONARTZEKO IRIZPENA.
 5. GIZARTE ETA KULTUR ZENTROA KUDEATZEKO KONTRATUAREN LIZITAZIO-ESPEDIENTEA ONARTZEKO PROPOSIZIOA.
 6. 2018KO, URTEROKO ARAU-PLANA ONARTZEKO IRIZPENA.
 7. HIRIGINTZA ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRARI DAGOKION, IRIZPIDEAK HARTZEKO IRIZPENA.
 8. ZUIAKO ETA URKABUSTAIZKO UDALEKIN LANKIDETZA-HITZARMENA EGITEKO IRIZPENA, IGERILEKUAK ERABILTZEKO.
 9. EUSKAL FONDOAREN PROIEKTURARI DIRU-LAGUNTZA EMATEKO IRIZPENA.
 10. ZIGOITIKO VI-10.180 EHIZA-ESPARRUAREN ERRENTAMENDU-KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO PROPOSIZIOA.
 11. ZIGOITIKO VI-10.180 EHIZA-ESPARRUA INDARGABETZEKO IRIZPENA.
 12. HIRI-LURZORUAREN UDAL IGERILEKUAK KUDEATZEKO BEHARREZKO ETA PREMIAZKO LANGILE LABORALEN KONTRATAZIOA EGIAZTATZEKO, EZOHIKO ARRAZOIA ADIERAZTEKO IRIZPENA.
 13. UDAL TITULARTASUNEKO MENDIETAKO LURSAILEN APROBETXAMENDUAK ARAUTZEKO ORDENANTZA ALDATZEKO HASIERAKO ONESPENA PROPOSATZEA.
 14. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 15. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 2Mb