Batzarren Aktak

Akten zerrenda

Zein akta ikusi nahi dituzun aukeratu:

2019ko uztailaren 15eko ez ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. OSOKO BILKURARI TALDE POLITIKOEN OSAKETA ETA BOZERAMALEAK ZEIN IZANGO DIREN JAKINARAZTEA.
 2. ALKATEORDEEN IZENDAPENAREN BERRI EMATEA.
 3. UDALBATZAKO ZINEGOTZIEN BEREZKO DELEGAZIOEN BERRI EMATEA.
 4. ORGANO KOLEGIATUETAKO ORDEZKARIAK IZENDATZEA.
 5. OSOKO BILKUREN MAIZTASUNA FINKATZEA.
 6. BATZORDE INFORMATIBOAK SORTZEA.
 7. ALKATETZAREN ETA ZINEGOTZIGO-ESKUORDETUEN ARDURALDIAK, ETA ORDAINKETAK ETA KALTE-ORDAINKETAK ONARTZEA.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 119Kb

2019ko maiatzaren 23ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO AKTAREN ONESPENA (2019/04/16).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTUKO INFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (URTARRILEKO ETA OTSAILEKO KONTAKETA-AKTAK).
 3. 2020-2021EKO UDAL-PLANAREN DIRULAGUNTZEN DEIALDIAN AURKEZTEKO LANA ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. 2020KO JAIEGUNEN EGUTEGI OFIZIALERAKO, ABUZTUAREN 5A, TOKIKO JAI-EGUNA ONARTZEKO IRIZPENA.
 5. EUSKAL FONDOAREN PROIEKTURARI DIRU-LAGUNTZA EMATEKO IRIZPENA.
 6. EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROA KUDEATZEKO PLEGUAK ETA KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ONARTZEKO IRIZPENA.
 7. GORBEIALDEKO KUADRILAREKIN SINATZEKO HITZARMENA ONARTZEKO IRIZPENA, OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIORAKO.
 8. HERRITARRENTZAKO HARRETAKO ADMINISTRAZIO-LAGUNTZAILEAREN POSTUAK DUEN LAN-IZENDAPENAGATIKAKO OSAGARRIA, GAINONTZEKO UDAL-LAGUNTZAILENAREKIN BERDINTZEKO ESKAERA ONARTZEKO IRIZPENA.
 9. GIZARTE ETA KULTUR ETXEKO KOORDINAZIOAREN, LIBURUTEGIAREN ETA ATEZAINTZAREN ZERBITZUAK, ZUZENEKO KUDEAKETAREN BIDEZ EGITEKO MEMORIAREN AURKEZPENA.
 10. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 11. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 714Kb

2019ko apirilaren 16ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAREN ONESPENA (2019/03/20).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK.
 3. MURGIAKO GURASO ELKARTEAREKIN HITZARMENA ONARTZEKO IRIZPENA, BIDELAGUNA PROGRAMAREN BARRUAN DAUDEN ZIGOITIKO IKASLEGOA GARRAIATZEAGATIK LAGUNTZA EMATEKO.
 4. 2018/2020 DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEKO IRIZPENA, IZENDUN DIRU-LAGUNTZAK BARNERATZEKO.
 5. 2019RAKO UDAL LANGILEEN OINARRIZKO SOLDATAREN ETA HIRURTEKOEN IGOERA ONARTZEKO IRIZPENA.
 6. 2019RAKO UDAL AURREKONTUA ONARTZEKO IRIZPENA (2. PROPOSAMENA).
 7. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 8. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:doc | Tamaina: 494Kb