Batzarren Aktak

Akten zerrenda

Zein akta ikusi nahi dituzun aukeratu:

2021ko uztailaren 26ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda

A) Ebazpen-zatia

1. 2021eko ekainaren 28ko bileraren akta onartzea

2. 503/2021 espedientea. 1/2021 zenbakiko kreditu-transferentzia onartzeko irizpena

3. 39/2021 espedientea. Zigoitiko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzuaren eskumenak eskuordetzeko eta garraio egokituko zerbitzua kudeatzeko gomendiorako hitzarmena onartzeko irizpena

4. 97/2021 espedientea. Kontzejuei obrak egiteko diru-laguntzak behinbehinean emateko proposamenaren irizpena, 2021eko deialdia

5. 349/2020 espedientea. Zigoitia eta Zuia udalerrien arteko muga-lerroa aitortzeko aktaren behin-behineko onarpenaren irizpena

B) Kontrol-jarduera

6. 304tik 351ra bitarteko dekretuak ematea

7. Alkatetzaren txostenak

C) Galderak eta eskaerak

8. Galderak eta eskaerak

  1. Acta Acta Formato:pdf | Tamaina: 634Kb

2021ko ekainaren 28ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda

A) Ebazpen-zatia

1. Aurreko bilkurako akta onartzea

2. 501/2021 espedientea. 1/2021 osoko bilkuraren kreditu gehigarria onartzeko irizpena

3. 499/2021 espedientea. 2021eko Aurrekontu Orokorrean sartutako Bengolarrako eraikina eraberritzeko obrari buruzko konpromiso-kreditua aldatzeko irizpena

4. 97/2021 espedientea. Kontzejuen 2021eko obretarako diru-laguntzen deialdira bideratutako kreditu gehigarriaren erabilgarritasunari buruzko adierazpenaren irizpena

5. 161/2021 espedientea. Gorbeialdeko parke mikologikoa prestatzeko jardueretan parte hartzeko eta finantzatzeko konpromisoaren irizpena

6. 452/2021 espedientea. Gorbeiako komunalerako 2021erako animalien osasunplana onartzeko irizpena

7. 11/2021 espedientea. Zigoitiko larrialdi klimatikoaren aurkako Udal Ekintza Plana onartzeko irizpena

8. 420/2021 espedientea. Zigoitiko tokiko jaieguna 2022ko lan-egutegirako onartzeko irizpena

9. 497/2021 espedientea. Gopegiko Gurutze Plaza kaleko

10. zenbakian dagoen prezio tasatuko udaletxebizitzaren salerosketari buruzko ikus-onespenaren irizpena 10.464/2021 espedientea. Zigoitiko etxebizitzarako, biztanleentzako eta, bereziki, gazteentzako sarbidea bermatzeko beharrari buruzko erakunde-adierazpena onartzeko irizpena

11. 522/2021 espedientea. Ekainaren 26ari (torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna) buruzko adierazpen instituzionalaren proposamena

12. 510/2021 espedientea. Ekainaren 28ko adierazpen instituzionalaren proposamena, LGTBI harrotasunaren eguna

13 .462/2021 espedientea. Energia berriztagarrien hedapenari buruzko adierazpen instituzionala onartzeko irizpena

14. 470/2021 espedientea. 2021eko urtarrileko kontaketa-akta

15 .477/2021 espedientea. 2021eko otsaileko kontaketa-akta

16. 480/2021 espedientea. 2021eko martxoko kontaketa-akta

17.482/2021 espedientea. 2021eko apirileko kontaketa-akta

B) Kontrol-jarduera

18. Dekretuak ematea 216tik 303ra

19. Alkatetzaren txostenak

C) Galderak eta eskaerak

20. Galderak eta eskaerak

  1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 1Mb

2021ko maiatzaren 17ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda

A) Ebazpen-zatia

1. Aurreko bilkurako akta onartzea

2. 367/2021 espedientea. Adierazpen instituzionalaren proposamena, udalek Jasangarritasun Energetikoaren Legea betetzeko behar duten finantzaketari buruz

3. 363/2020 espedientea. Informazio Batzordearen irizpena, 2021eko maiatzaren 10ekoa, kontzejuen obretarako behin betiko emakidari eta diru-laguntza ordaintzeko aginduari buruzkoa (2020 deialdia)

4. 366/2021 espedientea. Informazio Batzordearen irizpena, 2021eko maiatzaren 10ekoa, Euskal Fondoak kudeatutako garapenerako lankidetzaproiektuen aldeko diru-laguntza izenduna emateari buruzkoa

5. Maiatzaren 17ari (LGTBIQ+FOBIAren aurkako nazioarteko eguna) buruzko adierazpen instituzionalaren proposamena

B) Kontrol-jarduera

6. 159tik 215era bitarteko dekretuak ematea

7. Alkatetzaren txostenak

C) Galderak eta eskaerak

8. Galderak eta eskaerak

  1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 480Kb

2021ko apirilaren 19ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda

A) Ebazpen-zatia

1. 2021eko otsailaren 22ko bileraren akta onartzea

2. 38/2021 espedientea. Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzuaren ordenantza fiskalari hasierako onarpena emateko irizpena

3. 257/2020 espedientea. Etorkizuneko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean lurzatiaren eraikigarritasunari eta okupazioari buruzko irizpideak onartzeko irizpena

4. 37/2021 espedientea. Eguneko Arretarako Landa Zentroa arautzeko erregelamendu berriaren hasierako onarpenaren irizpena

B) Kontrol-jarduera

5. 111tik 173ra bitarteko dekretuak eta aurrekontu-informazioa ematea

6. Alkatetzaren txostenak

C) Galderak eta eskaerak

7. Galderak eta eskaerak

  1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 1Mb

2021ko Otsailaren 22ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda

A) Ebazpen-zatia

1. 2021eko urtarrilaren 25eko bileraren akta onartzea.

2. 130/2021 espedientea. Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren 45. urteurreneko adierazpen instituzionalaren irizpena

3. 51/2021 espedientea. Udaleko langileen

4. 170/2020 espedientea. Ondategiko 2. poligonoko 314., 315. eta 316. lurzatietan zaldi-azienden eta txakurren zentroa ezartzeko lurzoru urbanizaezinean plan berezia behinbehinean onartzeko irizpena

5. 132/2021 espedientea. Adierazpen instituzionalaren proposamena martxoaren 8an, Emakumearen egunean

B) Kontrol-jarduera

4. 5 eta 73 bitarteko dekretuen hornidura

5. Alkatetzaren txostenak

C) Ruegos y preguntas

6. Galderak eta eskaerak

  1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 524Kb