Batzarren Aktak

Akten zerrenda

Zein akta ikusi nahi dituzun aukeratu:

2020ko ekainaren 18ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAREN ONESPENA (2020/05/14).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTU-NFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (MARTXOKO, APIRILEKO ETA MAIATZEKO KONTAKETA-AKTAK).
 3. EUSKAL FONDOAREN ELKARTASUN-PROIEKTUEI IZENDUN DIRU-LAGUNTZA EMATEKO IRIZPENA.
 4. 2018-2019AN ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO ALDIARI BURUZKO TXOSTENAK.
 5. HIRI LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA ALDATZEKO HASIERAKO ONARPENAREN IRIZPENA.
 6. UDAL LANGILEEN ORDAINSARIEI BURUZKO IRIZPENA, ALDIKO BATERAKO EZINTASUNENGATIKO BAJEN KASUETAN.
 7. 2019KO LIKIDAZIOKO GASTU ERREGELA EZ BETETZEARI BURUZKO TXOSTENA.
 8. 2020 DEIALDIAN, KONTZEKUEK EGINDAKO OBRETARAKO DIRU-LAGUNTZAK JUSTIFIKATZEKO EPEA LUZATZEKO IRIZPENA.
 9. GOPEGIKO GURUTZE PLAZAKO UDAL PREZIO TASATUTAKO ETXEBIZITZAREN SALDU-EROSI KONTRATUAREN BISADUA PROPOSATZEA.
 10. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 11. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 519Kb

2020ko maiatzaren 14ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILERAREN AKTA (2020/02/20).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK, ETA AURREKONTU-INFORMAZIOA (URTARRILAREN ETA OTSAILAREN KONTAKETA-AKTAK).
 3. IRIZPENA, ARABAKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUAK PROPOSATUTAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALARI BURUZKOA.
 4. IRIZPENA, GORBEIALDEKO KUADRILLARI DATUEN BABESERAKO LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA KUDEATZEKO AGINDUA EMATEKO HITZARMENA ONARTZEARI BURUZKOA.
 5. PROPOSAMENA, NATUR LURREN BALIO GEHIGARRIAREN GAINEKO ZERGA GEHIGARRIA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ALDATZEARI BURUZKOA, HERENTZIEN BONIFIKAZIOAREKIN LOTUTA.
 6. PROPOSAMENA, ARABAKO FORU ALDUNDIAK GIZARTE-ZERBITZUAK - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA IZAN EZIK - BEHIN-BEHINEAN MANTENTZEARI BURUZKO 904/2016 ERABAKIA 2020KO ABENDUAREN 31RA ARTE LUZATZEARI BURUZKOA.
 7. DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ALDATZEKO PROPOSAMENA, AUTONOMOENTZAKO ETA ENPRESENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN LERROA SARTZEKO, COVID-19REN PANDEMIAK ERAGINDAKO KALTEAK ARINTZEKO.
 8. UDAN UDALAK ANTOLATUTAKO KULTURA- ETA KIROL-EKITALDIAK BERTAN BEHERA UZTEKO PROPOSAMENA, COVID-19 PANDEMIAREN AURKAKO PREBENTZIO-NEURRI GISA.
 9. 1/2020 ZENBAKIDUN KREDITU-TRANSFERENTZIARI HASIERAKO ONARPENA EMATEKO PROPOSAMENA.
 10. 2019 URTEAN KONTZEJUETAN LANAK EGITEAGATIK EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZEN BEHIN BETIKO PROPOSAMENA.
 11. ZIGOITIKO UDALAREN MERKATARITZA LOKALEN ALOKAIRU-KONTRATUA ALDATZEKO PROPOSAMENA, COVID-19 KRISIA DELA ETA.
 12. BENGOLARRA TABERNAKO KONTZESIOAREN KANONA MURRIZTEKO PROPOSAMENA, COVID-19 KRISIA DELA ETA.
 13. 2020 URTEKO ZERGADUNEN EGUTEGIAN DIRU-SARREREN BORONDATEZKO EPEAK LUZATZEARI BURUZKO PROPOSAMENA, COVID-19AREN KRISIA ARINTZEKO HARTUTAKO NEURRIEN ONDIRIO MODURA.
 14. COVID-19AK MIKROENPRESETAN ETA PERTSONA AUTONOMOETAN ERAGINDAKO OSASUN-LARRIALDIKO KRISIAREN ONDORIOZKO INPAKTUA ARINTZEKO LAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA ONARTZEKO PROPOSAMENA.
 15. ZIGOITIKO ELKARTEEN UDAL ERREGISTROAREN ARAUDIA ALDATZEKO PROPOSAMENA.
 16. “ZIGOITIKO MERKATARITZA-BONUA” PROGRAMAREN DIRU-LAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA ONARTZEKO PROPOSAMENA.
 17. KARMELE LÓPEZ DE SOSOAGA GONZÁLEZ DE ARTAZA ANDREAK ZINEGOTZIAREN KARGUARI UKO EGITEAREN BERRI JASOTZEA.
 18. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 19. 1ESKAERAK ETA GALDERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 2Mb

2020ko Otsailaren 20ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAREN ONESPENA (2020/01/23).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTU-INFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (AZAROKO ETA ABENDUKO KONTAKETA-AKTAK).
 3. ZIGOITIKO UDALEKO LANGILEEI ORDAINSARI-IGOERAK ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. 2018KO KONTU OROKORRA ONARTZEKO IRIZPENA.
 5. GIZARTE ETA KULTUR ETXEKO KUDEAKETA EGITEKO ZERBITZU-KONTRATUA ALDATZEKO IRIZPENA, UZTAILEAN ZEHAR LUDOTEKA-ZERBITZUA LUZATZEKO.
 6. ERREGISTRO ZIBILAREN ERREFORMARI BURUZKO ERAKUNDE-DEKLARAZIOA.
 7. USTELKERIAREN AURKAKO TRESNA INSTITUCIONALAK SORTZEARI BURUZKO ERAKUNDE-DEKLARAZIOA.
 8. RADSAREN 44. URTEURRENARI BURUZKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALEKO PROPOSAMENA.
 9. MARTXOAREN 8AN, EMAKUMEAREN EGUNAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALAREN PROPOSAMENA.
 10. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 11. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 199Kb