Zigoitiko Ur Patzuergoa

Zigoitiko Udalak, Zigoitiko udalerriko Administrazio-Batzarrek eta Arabako Foru Aldundiak partzuergoa eratzen dute 2003ko apirilaren 8an, indarrean dagoen legeriari jarraikiz. Horrela, baltzuan, beren eskumeneko azpiegiturak eta zerbitzuak ezarri eta ustiatzeko

Zigoitiko Uren Partzuergoaren helburu nagusia da berau osatzen duten entitateen lurralde eremuan uraren hornidura eta saneamendua egitea. Helburu hori betetzeko honako printzipio hauek hartzen ditu kontuan: hiri uraren zikloaren kudeaketa integratzea, zerbitzuaren kalitatearen homogeneitatea eta tarifen berdintasuna lurralde eremu horretan.

Egoitza:

Zigoitiko Udaletxeko, 1. solairua.

Bengolarra Kalea, 1.

P.K. 01138-.- Ondategi

Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara.

Telefonoa: 945 464300

Helbide elektronikoa: consorciodeaguas@zigoitia.eus

Informazio gehiago bere web orrian.