Berdintasuna

Berdintasun zerbitzua, bere jarduera burutu egiten du Gorbeialdeko Kuadrillako herri guztietan. Bere artean, Zigoitia.

Bere helburu nagusiak hauexek dira:
• Genero perspektiba udal politika publikoetan txertatzea ( normatiba, diru-laguntzak, aurrekontuak, planifikazioa, hizkuntz ez sexista…)
• Diru laguntza publikoen kudeaketa
• Emakumeen berdintasuna eta jabekuntza inguruko ekintzak gauzatzea
• Erremientak eta baliabideak hurbildu, ikasketa zentroei, liburutegiei, gaztelukoei, ludotekei….
• Emakumeen parte hartzea sustatu eta hauen parte hartzea, elkarte edo erakundeetan
• Adin desberdinei bideratutako emakumeen indakeriaren kontrako sentzibilizazio kanpainak bideratu: emakumeei, gende gazteari, etorkinei….

Ordutegia eta kontaktua:
Harbeta ordutegia Zigoitiko udaletxean:
Txandakako ostegunetan 08:00etatik 15:00etara
Telefonoa: 945 43 01 67
E-maila: berdintasuna@gorbeialdea.eus