Kargu politikoko ordainketak

Alkatetza:


Dedikazioa:% 100

Urteko soldata gordina: 46.000 euro

Euskara, kultura, hezkuntza, ingurumena, komunikazioa eta bizikidetza alorretako lehen alkateorde eta zinegotzigoa:

Dedikazioa:% 55

Urteko soldata gordina: 23.000 euro

Talde politikoentzako kalte-ordainak:

Osagai finkoa taldeko: 25 euro

Zinegotziko osagai aldakorra: 15 euro

Gainerako zinegotzientzako kalte-ordainak osoko bilkuretara, batzordeetara eta kide diren kide anitzeko beste organo batzuetara joateagatik:

Saio bakoitzeko zenbatekoa: 40 euro