Udal Aurrekontua

Aurrekontu orokorretan ekitaldirako diru sarreren eta gastuen aurreikuspena jasotzen da, finantzaketa iturrien eta gastuek dituzten helburuen arabera xehakatuta.

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010