Basoko ekoizpenak

Gaineratutako agiriak

Egur-eskarien eskaera

Egur-zorteak eskatzeko epea apirilaren 1etik maiatzaren 15era bitartekoa izango da.

 MENDIAK

Egur-zozketaren eskaera

ZER

Egurraren auzo-aprobetxamendurako eskaera. Egur-zozketako sortak honakoek osatzen dituzte: udal-mendietatik datozen basoko produktuek, udalerriko herritarren egur-beharrak asetzeko helburua dutenek.

NORK

Bizilekua Zigoitian duen eta adinez nagusia den edozein pertsona fisikok, bere egur-unitatearen titular modura.

DOKUMENTAZIOA

  • Egur-zozketarako eskaera ofiziala.
  • NANaren edo legez ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia.
  • Kanona ordaindu izanaren ziurtagiria.

TRAMITAZIOA

Telematikoki, udal webgunetik sarbidea duen egoitza elektronikoan.

Aurrez aurre, herritarren arretarako udal bulegoetan.

PREZIOA

Egur sorta bakoitzaren prezioa: 170 euro.

EPEA

Eskaerak aurkezteko epea: apirilaren 1etik maiatzaren 15era

Legezko epea: 3 hilabete

Plazo legal: 3 meses

Administrazio-isiltasuna: negatiboa

ARAUDIA

Udalaren jabetzako mendi lurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza

ONDORENGO IZAPIDEAK

1. Egur-sortak administrazio-batzar bakoitzak ezarritako lekuan utziko dira.

2. Zozketa bat egingo da sortak esleitzeko.

3. Zozketaren emaitza, aprobetxamenduaren baldintzak, kokapena eta dauden lekutik sortak jasotzeko epea interesdunei jakinaraziko zaie, Zigoitiko Udaleko eta Administrazio Batzarretako iragarki-taulan iragarkia jarrita.

UNITATE ARDURADUNA

Diru-bilketa zerbitzua

Bengolarra kalea, 1

Ondategi, (01008)

Telefonoa: 945 464041

Posta elektronikoa: zigoitia@zigoitia.eus

OHIKO GALDERAK ETA OHARRAK

  • Egur-zozketan parte hartzeari uko egiteak, urte bakoitzaren abenduaren 30 baino geroago egiten bada, ez du ekarriko ordaindutako prezioa itzultzeko eskubiderik.
  • Udalerriko egur-unitate bakoitzeko eskaera bakarra onartuko da egur-zozketarako. Horetarako, etxebizitza berean bizi den pertsona-taldea hartuko da kontuan, unitate modura.
  • Esleipendunak aprobetxamendu-betebeharrak betetzen ez baditu, ezin izango da esleipendun edo esleipendun izan beste esleipen bat egiteko ez-betetzea egiaztatu eta hurrengo aldian, hargatik eragotzi gabe, hala badagokio, dagozkion zehapenak ezartzea.