Zigoitiko Udalak ordaintzeko behar duten batez besteko epeariburuzko informazio xehea kontsultatzeko bide ematen du espazio honek.

Urriaren 1eko HAP/2105/2012 Aginduaren 18. artikuluan ezarritakoa betez argitaratzen da, bertan garatzen baitira Aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko apirilaren 17ko 2/2012 Lege Organikoak aurreikusitako informatzeko betebeharrak; uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan zehaztutako kalkulu-metodologia baliatu da horretarako.

2023

2023 URTEA

1. HIRUHILABETEA

2. HIRUHILABETEA

3. HIRUHILABETEA

4. HIRUHILABETEA

Ordainketen guztizko zenbatekoa (eurotan)

352.236,80

870.359,00

421.083,63

724.923,46

Ordaindutako eragiketen ratioa (egunak)

32,56

27,69

35,98

30,85

Ordainketa eskatu duten eragiketen guztizko zenbatekoa (eurotan)

174.352,35

1089,00

139.045,04

300.683,57

Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa (egunak)

25,82

17

2,13

12,98

Ordaintzeko batez besteko epea (egunak)

30,33

27,68

27,58

25,61

2022

2022. URTEA

1. HIRUHILABETEA

2. HIRUHILABETEA

3. HIRUHILABETEA

4. HIRUHILABETEA

Ordainketen guztizko zenbatekoa (eurotan)

268.498,94

434.002,64

 

844.824,61

Ordaindutako eragiketen ratioa (egunak)

36,03

26,95

 

17,31

Ordainketa eskatu duten eragiketen guztizko zenbatekoa (eurotan)

102.072,50

26.634,40

 

24.118,57

Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa (egunak)

43,69

16,95

 

4,29

Ordaintzeko batez besteko epea (egunak)

38,14

26,37

 

16,95

2021

2021. URTEA

1. HIRUHILABETEA

2. HIRUHILABETEA

3. HIRUHILABETEA

4. HIRUHILABETEA

Ordainketen guztizko zenbatekoa (eurotan)

296.172,39

275.524,11

329.972,48

227.166,83

Ordaindutako eragiketen ratioa (egunak)

49,16

37,55

44,86

19,88

Ordainketa eskatu duten eragiketen guztizko zenbatekoa (eurotan)

136.698,70

99.315,75

15.755,16

136.945,06

Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa (egunak)

27,48

52,32

8,06

15,08

Ordaintzeko batez besteko epea (egunak)

42,31

41,46

43,18

18,11

2019

AÑO 2019

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Importe total pagos (euros)

506.276,69

285.626,42

374.162,49

342.712,47

Ratio de operaciones pagadas (días)

29,66

8,96

12,48

8,55

Importe total de operaciones pedientes de pago (euros)

4.790,01

30.367,39

15.519,40

59.674,55

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

45,23

28,63

5,65

6,05

Periodo medio de pago (días)

29,81

10,85

12,21

8,22

2018

AÑO 2018

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Importe total pagos  (euros)

220.345,26

246.181,12

234.164,02

417.377,48

Ratio de operaciones pagadas (días)

2,98

16,12

18,68

11,15

Importe total de operaciones pedientes de pago (euros)

22.386,27

44.201,04

40.813,49

295.725,43

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

24,41

16,42

17,51

6,21

Periodo medio de pago (días)

4,96

16,17

18,51

9,10

2017

AÑO 2017

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Importe total pagos  (euros)

174.232,82

239.781,46

412.369,94

342.712,47

Ratio de operaciones pagadas (días)

-6,29

-9,27

-16,80

-13,28

Importe total de operaciones pedientes de pago (euros)

73.867,34

134.574,04

45.978,13

27.085,31

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

-9,87

-25,31

-13,32

6,82

Periodo medio de pago (días)

-7,36

-15,04

-16,45

-11,81

2016

AÑO 2016

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Importe total pagos  (euros)

279.847,01

248.766,80

291.985,68

392.129,05

Ratio de operaciones pagadas (días)

-4,06

-9,15

-10,67

-17,31

Importe total de operaciones pedientes de pago (euros)

71.347,05

99.871,01

43.360,56

66.504,45

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

-8,91

-13,75

-26,53

-29,79

Periodo medio de pago (días)

-5,05

-10,47

-12,72

-19,12

2015

AÑO 2015

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Importe total pagos  (euros)

279.261,27

199.551,01

409.465,56

326.434,93

Ratio de operaciones pagadas (días)

-7,26

-13,78

-13,57

-9,40

Importe total de operaciones pedientes de pago (euros)

27811,34

43.313,12

45.685,27

132.460,25

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

-17,64

-23,66

-14,94

-30

Periodo medio de pago (días)

-8,20

-15,54

-13,71

--15,35

2014

AÑO 2014

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Importe total pagos  (euros)

 

 

299.326,35

327.625,61

Ratio de operaciones pagadas (días)

 

 

-14,80

-9,16

Importe total de operaciones pedientes de pago (euros)

 

 

51.596,07

74.554,67

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

 

 

-14,49

-19,19

Periodo medio de pago (días)

 

 

-14,75

-11,02