Euskara ikasteko eta euskararen aldeko proiektuetarako dirulaguntzak

TRAMITE

EUSKARA IKASTEKO ETA EUSKARAREN ALDEKO PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZAK

ZER

Udal dirulaguntza bat da, honako gastuak ordaintzeko:

 • Euskara-ikasketak.
 • Euskararen aldeko proiektuak, euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dutenak.

NORK

Euskara ikasteko laguntza-eskaeren kasuan, ondorengo hiru baldintzak betetzen dituzten pertsonak izan daitezke onuradun:

 • Zigoitian erroldatuta egotea.
 • 16 urtetik gora izatea.
 • Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntze Erakundean (HABE) edo Udako Euskal Unibertsitatean (UEU) matrikulatuta egotea.

 

Euskararen aldeko proiektuetarako dirulaguntza eskatuz gero, onuradun izan ahal izango dira euskararen sustapena bultzatzen duten irabazi asmorik gabeko erakundeak, berariazko helburua hori ez izan arren, eta beren jarduera-eremuak Zigoitia udalerrian badu eragina, egoitza soziala aipatutako udalerrian ez izan arren.

DOKUMENTAZIOA

Euskararen ikaskuntza:

 • Euskara ikasteko dirulaguntza-eskaeraren formulario ofiziala.
 • Ikaskuntza-zentroaren ziurtagiria, bertan adierazita ikastaroaren iraupena, ordu-kopurua, asistentziaren ehunekoa eta matrikularen kostu osoa.
 • Matrikula ordaindu izanaren banku-ziurtagiria.

Euskararen aldeko proiektuak:

 • Eskaera.
 • Proiektuaren memoria.
 • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontua.

IZAPIDETZEA

Telematikoki, udal webgunetik sarbidea duen egoitza elektronikoan.

Aurrez aurre, udaletxeko jendaurreko arretarako bulegoan.

PREZIOA

Doakoa

ESKAERA-EPEA

Euskararen ikaskuntza: urtero, dagokion deialdian, ezartzen dena.

Euskararen aldeko proiektuak: proiektua hasi baino hilabete lehenago.

ARAUDIA

Euskararen ikaskuntza eta ezagutza eta ikaskuntza sustatzeko proiektuak ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza

UNITATE ARDURADUNA

Euskara saila

Bengolarra kalea, 1

Ondategi, (01008)

Telefono zk.: 945 464041

Helbide elektronikoa: euskara@gorbeialdea.eus

2024