Dirulaguntza izendunak

Murgiako BHIko Gurasoen Baialdea elkarteari ematen zaion dirulaguntza izenduna Bidelaguna eskola-laguntzako programan parte hartzen duten Zigoitiko ikasleen garraio-gastuak finantzatzeko

Duranako Ikasbidea IPIko Gurasoen Iturribero elkarteari ematen zaion dirulaguntza izenduna, Bidelaguna eskola-laguntzako programan parte hartzen duten Zigoitiko ikasleen garraio-gastuak finantzatzeko

Dominizubi Musika Elkarteari diru-laguntza izenduna musika-prestakuntza emateko, 2023-2024 ikasturtean