Itzuli

Zer beharrizan dituzu?

Herritarren beharrizan sozialak detektatzeko inkesta

Zigoitiko Udaleko Berdintasun Arloak eta Zigoitiko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 20 galderako galdetegi labur bat bidaliko diete etxeei, udalerriko bizilagunen beharrak ezagutzeko. Helburua bikoitza da. Alde batetik, zerbitzuak iristen ez diren biztanleriaren zati hori detektatzea, haien beharrei erantzungo dieten baliabide berriak gaitu ahal izateko. Eta, bestetik, dauden programak eta prestazioak ezagutaraztea.

Hala, galdetegian emakumeen eta gizonen artean antzemandako balizko desberdintasunei buruz galdetzen da, eta ea udalerriak arlo horretan hobekuntzarik behar duen. Era berean, bakardade-sentimendua, pertsonen autonomia, mendetasun-maila, dibertsitate funtzionaleko graduak edo pertsona autonomoak izateko baliabide nahikoak dituen ere lantzen du. Beste galdera batzuk zaintzaileei zuzenduta daude; horiek ere erantzun diezaiokete galdetegiari, eta zainketa-kargari buruzko alderdiak jorratzen dituzte.

Horiek dira inkestan planteatutako gaietako batzuk. Berdintasunaren arloan, zaintzaren eta kontziliazioaren gaiak jorratzen ditu, eta Gizarte Zerbitzuen arloan, berriz, mendetasun-egoerak detektatzen saiatzen da.

Inkesta anonimoak

Zigoitian erroldatutako pertsonen etxe guztietara laster iritsiko den inkesta anonimoa da. Erantzunak jasotzeko bi aukera planteatu ziren. Lehenengoa, jasotako inprimakia betetzea eta udaletxean, zentro soziokulturalean eta osasun-zentroan jarritako hautestontzietan uztea; bigarrena, online erantzutea esteka honen bidez: Galdetegia

Inkesta egin eta erantzun guztiak bildu ondoren, Zigoitiko Udaleko teknikariak eta politikariak arduratuko dira horiek aztertzeaz eta baloratzeaz, ondorioak ateratzeko. "Ez dugu ezer zehatzik espero, baina ezagutzen ez ditugun egoera asko daudela uste dugu", azaldu dute zerbitzu teknikoek. "Udalera iristen diren beharrak gutxieneko ehuneko bat dira Zigoitian bizi diren biztanleekiko, uste dugu gehiago egon daitezkeela".

Gainera, espero dugu inkesta oso tresna erabilgarria izatea udalerriko pertsona guztien integrazioa, autonomia eta gizarte-ongizatea bultzatzeko esku-hartzeak diseinatzeko.

Gizarte Zerbitzuen Sarea

Zigoitiko udalerrian eta Gorbeialdeko gainerako udalerrietan, gaur egun, Gizarte Zerbitzuen sare bat dago, Euskadiko, Arabako eta eskualdeko erakundeek azken hamarkadetan ehundu dutena. Batzuetan, jarduera berritzaileak abian jarri dira, eta beste administrazio publiko batzuentzat erreferente bihurtu dira.

Ildo horretan, gure 6 udaletako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek herritarren lehen sarbide-puntu gisa jokatzen dute, pertsonen gizarte-eskubideei buruzko orientazioa emanez eta haien beharretara hobekien egokitzen diren programak eta zerbitzuak izapidetuz.

Bestalde, Zigoitiko Udaleko Berdintasun Zerbitzuaren eginkizun nagusietako bat da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruz sentsibilizatzea eta prebenitzea, eta herritarrak eta emakumeak berdintasunarekin eta indarkeriarekin lotutako gaiei buruz aholkatzea.

Zerbitzu hauek eskuragarri eta hurbil daude edozein unetan dauden baliabide publikoei buruzko orientazioa, informazioa eta ezagutza behar duten pertsonenei emateko.

Egoera zailak

"Zigoitiko Udalaren atea jotzen ez duen biztanleriaren zati horrek zer behar dituen jakin nahi dugu, agian eskura dituen zerbitzuak ezagutzen ez dituelako eta, aldi berean, zerbitzu horiek ezagutzera ematen dituelako", azaldu dute udaleko zerbitzu teknikoek.

Azken batean, "Berdintasunaren eta Gizarte Zerbitzuen arloan, herritarrek dituzten gizarte-premiei buruzko lehen argazki bat izatea eta