Zer da Tokiko Agenda 21?

Tokiko Agenda 21 udalerrietan iraunkortasunaren bidean aurrera egiteko erabiltzen den tresna da.

Zentzu honetan, Tokiko Agenda 21-a, ingurumen, ekonomi eta politika sozialak integratzen ditu, garapen iraunkorreko irizpideekin bat. Eredu honen garapena, oredezkari politiko, udal-teknikari eta herritarren parte-hartze eta eztabaida prozesuari esker sortzen da.

Prozesu honen helburua, herritarren bizi-kalitatea eta udal kudeaketaren hobekuntza lortzea da.

Horretarako, lehenengo eta behin udalerriaren egoera aztertzeko DIAGNOSTIKOA egin behar da, ondoren EKINTZA PLANA garatu ahal izateko.

  • DIAGNOSTIKO dokumentua. Ingurumen, sozial eta ekonomi ikuspegitik egindako ikerketa sakona da, udalerriaren benetako errealitatea ezagutzeko helburuarekin. Bertan bizi diren pertsonen ezagupenei esker, udalerriaren egoera hobeto ezagutzean datza. Hau da, udalerriaren egoeraren “argazkia” da, ingurumen, sozial eta ekonomi ikuspuntutik, udalerriaren eta bertan bizi diren herritarren etorkizun eredurik egokiena definitu ahal izateko.

  • EKINTZA PLANA. Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta, datozen urteotan udalerrian lan egiteko irizpideak bilduko dituzten Lerro Estrategikoak jasotzen ditu Ekintza Planak.

  • HERRITARREN PARTE-HARTZEA. Prozesu honetan ezinbestekoa da herritarren parte-hartzea bermatzea. Beraz, oso inportantea da herritarrekin komunikatzeko bide aproposak erraztea, haien ekarpen eta iritziak jaso ahal izateko. Helburu honekin, herritarren parte-hartze Foroak antolatzen dira.

OINARRIZKO DOKUMENTAZIOA

Zigoitiako udala sartu da Arabako Foru Aldundiak abian jarri duen Arabako Lurralde Historikoko udalen heren bat baino gehiago Tokiko Agenda 21ean sartzeko prozesuan. Ekimen honen bitartez, udaleko esparru guztietako norabidea aldatu nahi da, jasangarritasunerantz bideratuz. Zigoitiako udalerriak 2009-ko Maiatzaren 15ean Aalborg-eko gutunarekiko atxikimendua plenuan onartu zuen, jasangarritasunaren alde lan egiten hasteko konpromezua agerian utziz.

Zuiako Udaltalde 21a: Zigoitiako udalerriak prozesu hau burutuko du Zuiako koadrillako Udaltalde 21-aren barne. Diagnostiko eta Ekintza Planaren garapenean baliabideak aurrezteko eta elkarri laguntzeko udalerri ezberdinen batuketa da Udaltalde 21a.

Zuiako koadrillako Udaltalde 21a hurrengo udalerriek osatzen dute: Aramaio, Legutio, Urkabustaitz, Zigoitia eta Zuia.

EGUNGO EGOERA. Ekintza Planaren ezarpena eta jarraipena. Behin Ekintza Plana plenuan onartuta, planaren ezarpen eta jarraipen prozesuan lan egiten hasi gara. Gaur egun, planaren garapenean lan egiten hasiak gara, udalerriko jasangarritasunaren aldeko ahalik eta ekintza gehien burutzeko helburuarekin. Udalerriak ematen dituen aurrerapausoak egiaztatzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailak zehazten dituen indikadoreen kalkuluaren bitartez, urtero, Ekintza Planaren jarraipena eta ebaluazioa egingo da. Tokiko Agendako prozesua ez da bere ezarpenarekin amaitzen, baizik eta iraunkortasunaren aldeko jarraikako hobekuntza prozesu bezala ulertu behar dugu. Beraz, egindako edozein ekarpen interesgarria izan liteke.

Ondoren, 2015eko Ekintza Planaren ebaluazioari dagozkion dokumentuak azaltzen dira.

Azkenik, prozesuan parte hartzera animatzen zaituztegu. Gogoratu zure ekarpen eta iradokizunak egin ditzakezula al21zuia@gmail.com helbidera idatziz, edo ostegunetan, udaletxean bertan, Jon Toña-rekin egonda, Zigoitiako Tokiko Agenda 21eko teknikaria.

EBALUAZIO TXOSTENAK

Tokiko Agenda 21 prozesua martxan jartzeko lehenengo urratsa, JASANGARRITASUN DIAGNOSTIKOAren garapena da.

IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA: 2010eko abuztuaren 17an Zigoitiako iraunkortasun Diagnostikoaren behin betiko bertsioa argitaratu zen. Dokumentu hau, udalerriak bizi duen errealitatearen azterketa sakonaren emaitza da. Bertan, ordezkari politikoen, udal-teknikarien Batzar Administratiboen eta herritarren ekarpenak jaso dira.

Ondoren agertzen den loturan, eskuragarri duzue dokumentua.

TOKIKO AGENDA 21ERAKO HERRITARREN EKARPENAK

Ekintza Plana, Tokiko Agenda 21eko prozesuaren erreferentzizko dokumentua da. Bertan, garapen jasangarriko eredu bat lortzeko helburuak identifikatzen dira.

EKINTZA PLANAREN GARAPENA: Behin Iraunkortasun Diagnostikoa bukatuta, Ekintza Planaren garapenean lan egin da. Bertan, hurrengo 8 urteetan, Tokiko Agenda 21aren barruan burutu beharreko ekintzak zehazten dira. Ekintza Plana 2011-ko martxoaren 4an plenuan onartu zen, eta 11 Lerro estrategikoz, 36 Programaz eta 132 ekintzez osatuta dago. Hemen zehazten diren ekintza hauek Diagnostikoan aurkitutako gabeziei erantzuten diete eta gainera, Batzar Administratibo, udaletxeko alderdi politiko eta udal-teknikarien ekarpenak ere jaso egin dira.

Dokumentu hau eskuragarri duzue, ondoren agertzen diren loturetan sakatuz.