Batzarren Aktak

Akten zerrenda

Zein akta ikusi nahi dituzun aukeratu:

2019ko irailaren 19ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA (2019/06/15 ETA 2019/07/15).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTUKO INFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (MARTXOKO, APIRILEKO, MAIATZAKO, EKAINEKO, UZTAILEKO KONTAKETA-AKTA).
 3. UDAL ERREGISTROAN EAE-RAKO IDAZKIAK AURKEZTEKO EAE-REN ETA ZIGOITIKO UDALAREN ARTEKO HITZARMENA ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. EH-BILDU UDALEKO TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA ONARTZEKO IRIZPENA, KLIMA-ALDAKETAREN KONTRAKO KONPROMEZU ZEHATZAK HARTZEARI BURUZKOA.
 5. EGUN ARRETARAKO HERRI ZENTROKO KUDEATZE ETA MANTENTZERAKO AFA-KO GIZARTE ZERBITZUKO SAILAREKIKO HITZARMENA LUZATZEARI ALKATETZAK EMANDAKO ONESPENA BERRESTEA.
 6. UDALEKO LANGILEEN SOLDATEN IGOTZEA (%0,25) 2018KO BPG-A %2,5 BAINO GEHIAGO IGO DUELAKO.
 7. IRIZPENA, HONAKO BI JARRAIPEN-BATZORDEETARAKO UDAL TALDEEN ORDEZKARIAK IZENDATZEKO: GAZTEEN HITZARMENAREN JARRAIPENA EGITEKO BATZORDEA, ETA HAUR-HEZKUNTZAKO ETA LEHENENGO-HEZKUNTZAKO IKASLEEI ZUZENDUTA ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN ANTOLAKETA LAGUNTZEKO GORBEIA ESKOLAKO IGE-AREKIN SINATUTAKO HITZARMENAREN JARRAIPENA EGITEKO BATZORDEA.
 8. NAFARROAKO ERDIALDEKO UHOLDE LARRIEN AURREAN AKORDIOA.
 9. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 10. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 291Kb

2019ko uztailaren 15eko ez ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. OSOKO BILKURARI TALDE POLITIKOEN OSAKETA ETA BOZERAMALEAK ZEIN IZANGO DIREN JAKINARAZTEA.
 2. ALKATEORDEEN IZENDAPENAREN BERRI EMATEA.
 3. UDALBATZAKO ZINEGOTZIEN BEREZKO DELEGAZIOEN BERRI EMATEA.
 4. ORGANO KOLEGIATUETAKO ORDEZKARIAK IZENDATZEA.
 5. OSOKO BILKUREN MAIZTASUNA FINKATZEA.
 6. BATZORDE INFORMATIBOAK SORTZEA.
 7. ALKATETZAREN ETA ZINEGOTZIGO-ESKUORDETUEN ARDURALDIAK, ETA ORDAINKETAK ETA KALTE-ORDAINKETAK ONARTZEA.
 1. Akta Akta Formato:doc | Tamaina: 222Kb

2019ko maiatzaren 23ko ohiko osoko bilkura

Gai-zerrenda
 1. AURREKO AKTAREN ONESPENA (2019/04/16).
 2. ALKATETZAREN EBAZPENAK ETA FINANTZA ETA AURREKONTUKO INFORMAZIOAREN JAKINARAZPENA (URTARRILEKO ETA OTSAILEKO KONTAKETA-AKTAK).
 3. 2020-2021EKO UDAL-PLANAREN DIRULAGUNTZEN DEIALDIAN AURKEZTEKO LANA ONARTZEKO IRIZPENA.
 4. 2020KO JAIEGUNEN EGUTEGI OFIZIALERAKO, ABUZTUAREN 5A, TOKIKO JAI-EGUNA ONARTZEKO IRIZPENA.
 5. EUSKAL FONDOAREN PROIEKTURARI DIRU-LAGUNTZA EMATEKO IRIZPENA.
 6. EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROA KUDEATZEKO PLEGUAK ETA KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ONARTZEKO IRIZPENA.
 7. GORBEIALDEKO KUADRILAREKIN SINATZEKO HITZARMENA ONARTZEKO IRIZPENA, OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIORAKO.
 8. HERRITARRENTZAKO HARRETAKO ADMINISTRAZIO-LAGUNTZAILEAREN POSTUAK DUEN LAN-IZENDAPENAGATIKAKO OSAGARRIA, GAINONTZEKO UDAL-LAGUNTZAILENAREKIN BERDINTZEKO ESKAERA ONARTZEKO IRIZPENA.
 9. GIZARTE ETA KULTUR ETXEKO KOORDINAZIOAREN, LIBURUTEGIAREN ETA ATEZAINTZAREN ZERBITZUAK, ZUZENEKO KUDEAKETAREN BIDEZ EGITEKO MEMORIAREN AURKEZPENA.
 10. ALKATETZAREN TXOSTENAK.
 11. GALDERAK ETA ESKAERAK.
 1. Akta Akta Formato:pdf | Tamaina: 1Mb