Ikusi, ikasi eta zabaldu

Abadelaueta Elkarte Etnografikoak (abadelaueta@gmail.com), garrantzi kultural handiko 12 ibilaldi antolatu zituen.

Oharrak eta Kreditoak

KREDITOAK

Textuak eta Maketazioa: ABADELAUETA ETNOGRAFIA ELKARTEA

Argazkiak: 

Argazki guztiak Abadelaueta Etnografia Elkartearenak dira, eta lan honetarako soil-soilik utzi zaizkio Zigoitiko Udalari