Udalbatza eta Gobernua

Osoko Bilkura

UDALBATZA herritarren ordezkaritza politikorako organo nagusia da udal gobernuan. Eztabaidarako organoa da, eta estrategiako erabaki handiak hartzen ditu, hainbat arau onartuz (arautegiak, beste arau orokor batzuk, udal aurrekontuak, hirigintza-antolamendurako planak, zerbitzuak kudeatzeko erak, eta abar); halaber, gobernu-organoak kontrolatu eta fiskalizatzeko organoa ere bada. Udalbatzaren funtzioak Erregimen Lokaleko Oinarri-Legeko 22 artikuluan definitzen dira.

Zinegotzi guztiek osatzen dute Udalbatza, eta alkatea da burua.

Udalbatzak ohiko eta ezohiko bilkurak egiten ditu, eta azken horiek, gainera, presazkoak ere izan daitezke. Udalbatzaren ohiko bilkurak hileko hirugarren asteazkenean, 19:00retan, egiten dira. Aparteko bilkurak lehendakariak hala erabakitzen duenean egingo dira, edo gutxienez ere udalbatzako kideen legezko kopuruaren laurden batek eskatzen duenean; nolanahi ere, zinegotzi berak ezingo ditu urtean hiru baino gehiago eskatu.

Alkatea

Ioseba Mikel Las Heras Martínez de Lapera

 

Zinegotziak

Nerea Txurruka Garate

Eduardo Lorza García

Esther Aizpuru Sáez de Zaitegui

Zuriñe Fernández de Olano López de Robles

Pedro Antonio Inchaurtieta Ochoantesana

Nuria López de Letona Lengaran

Karmele López de Sosoaga González de Artaza

Iker Ortiz de Lejarazu García de Villoslada

 

Idazkaria-Kontu-Hartzailea

Ziortza Guinea Gutierrez

Informazio-Batzordeak

Batzorde informatiboa erabakitze-eskumenik ez duen organo bat da, eta bere funtzioa Osoko Bilkuran erabaki beharreko gaiak aztertzea da, Osoko Bilkuran presazkoak diren akordioak hartzen direnean ezik. Era beran, Alkatetzaren eskuduntzakoak diren gaien berri ere eman behar da, honek zabaltzen dituenean.

Udalaren Osoko Bilkurak honako Batzordea osatzea erabaki du: Kontuei eta Gobernuaren Kudeaketari buruzko Informazioa emateko eta Bilkurako Gaiak prestatzeko Batzorde Berezia.

Kontuei eta Gobernuaren Kudeaketari buruzko Informazioa emateko eta Bilkurako Gaiak prestatzeko Batzorde Bereziak ohiko eta ezohiko batzarrak egiten ditu, eta presazkoak ere izan daitezke. Ohiko batzarrak normalean hileko bigarren asteazkenean, 9:00etan. Ezohiko batzarrak Presidenteak hala erabakitzen duenean edo Batzordeko legezko kide kopuruaren gutxienez laurdenak eskatzen duenean egin daitezke.

Batzorde informatiboen saioak publikoak dira, eta herritar guztiek dute, zuzenean edo beren elkarteen bidez, Batzorde Informatiboetan parte hartu eta, horrela, udalaren eskuduntzakoak diren gai publikoen kudeaketan parte hartzeko eskubidea.

Kontuei eta Gobernuaren Kudeaketari buruzko Informazioa emateko eta Bilkurako Gaiak Prestatzeko Batzorde Bereziaaren osaera

 

Presidentea

Ioseba Mikel Las Heras Martínez de Lapera

 

Batzordekideak

Nerea Txurruka Garate

Eduardo Lorza García

Esther Aizpuru Sáez de Zaitegui

Zuriñe Fernández de Olano López de Robles

Pedro Antonio Inchaurtieta Ochoantesana

Nuria López de Letona Lengaran

Karmele López de Sosoaga González de Artaza

Javier Gorbeña García

Gobernu-Taldea

 

Gobernu-taldearen osaera

Ioseba Mikel Las Heras Martínez de Lapera (Alkatea)

Nerea Txurruka Garate (Alkateordea)

Eduardo Lorza García (zinegotzia)

Esther Aizpuru Sáez de Zaitegui (zinegotzia)

 

 

 

Gobernu-Ordezkaritzak

Ordezkari-Arduraduna

 Euskara, Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Arloa

Nerea Txurruka Garate

Parte hartzea, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendien Arloa

Eduardo Lorza García

Berdintasuna, Gizarte Ongizatea eta Gazteriaren Arloa

Esther Aizpuru Sáez de Zaitegui