Udal Aurrekontua

Aurrekontu orokorretan ekitaldirako diru sarreren eta gastuen aurreikuspena jasotzen da, finantzaketa iturrien eta gastuek dituzten helburuen arabera xehakatuta.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010