Ezohiko egonkortze-prozesua (merezimendu-lehiaketa)

Parte hartzeko eskaera: ikusi 7. oinarri orokorra (epea irekitzeko zain, BOEn argitaratu eta hurrengo egunean)

DEIALDI BAKOITZAREN IZAPIDETZE-DIAGRAMA

JARIOA

DATA EDO EPEA

Deialdia BOEn argitaratzea

BOE, 313. zk., 2022ko abenduaren 30ekoa

Eskabideak aurkeztea (7. oinarria)

20 egun baliodun, BOEn argitaratzen denetik aurrera: 2023ko urtarrilaren 30era arte

Alkatetzaren dekretu bidez kalifikazio-epaimahaia izendatzea eta iragarki-oholean eta web orrian argitaratzea (17. oinarria)

Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzea eta iragarki-oholean eta webgunean argitaratzea, eta alegazioak edo zuzenketak egiteko epea irekitzea (7.5 oinarria)

10 egun baliodun, iragarki-taulan eta web orrian argitaratzen denetik.

ALHAOn, iragarki-oholean eta web-orrian onartzea eta argitaratzea onartutakoen, baztertutakoen eta atzera egindakoen behin betiko zerrenda, eta alegatutako merezimenduak errekerimendua eta egiaztatzeko epea irekitzea (8.3, 10.1, 9.1 oinarria).

Ikus errekurtsoaren oina oinarri orokorrean 9.2

Merezimenduak: 10 egun baliodun argitaratzen direnetik

Errekurtsoa: 1 hilabete, ALHAOn iragarkia jarri zenetik errekurtsoa jartzeko.

Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko deialdia

Merezimenduen balorazioa epaimahaiaren arabera

Epaimahaiak behin-behineko kalifikazioak argitaratzea eta alegazioak egiteko epea irekitzea (10.6 oinarria)

10 egun baliodun, iragarki-taulan eta web orrian argitaratzen denetik.

ALHAOn, iragarki-oholean eta web-orrian argitaratzea gainditu eta hautatutako pertsonen azken kalifikazioak eta esleitu beharreko plazak (10.6 eta 13. oinarriak), eta 14. oinarriko egiaztagiriak aurkezteko epea irekitzea.

20 egun baliodun, ALHAOn, udaletxeko iragarki-taulan eta web orrian argitaratzen denetik aurrera.

Funtzionarioak izendatzea eta ALHAOn, iragarki-oholean eta web-orrian argitaratzea, eta lanpostuaz jabetzeko epea irekitzea

Lan-kontratuko langileak kontratatzea

1 mes desde publicación en BOTHA

Gaineratutako agiriak