Itzuli

Mantentze lanetarako ofizialeko lan-poltsa

Pertsonal laborala denborazko kontratazioak egiteko mantentze lanetarako ofizialeko lan-poltsa sortzeko deialdia

Eskaera aurkezteko epea: 2017ko uztailaren 14a.

Informazio-oharra: Lehen mailako ikasketen ziurtagiriaren titulazioa baliokidea izango da derrigorrezko bigarren hezkuntzako graduatu-tituluarekin, ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Aginduarekin bat eginez. Agindu horren bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko Graduatuaren tituluen baliokidetzak ezartzen dira. Titulu horiek maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzako Lege Organikoaren bidez ddaude araututa. Eraa berean, 2/2006 Lege Organikoaren hogeitamaikagarren xedapen gehigarriarekin bat eginez, eskola-graduatuaren  tituluak eta DBHko graduatu tituluak baliokideak dira esparru profesionalerako. Eskaera aurkezteko epea: 2017ko uztailaren 14a.


 

Gaineratutako agiriak