Zigoitiko Hiri Antolamenduko Arauen 11. xedapen aldaketa

Etxabarri Ibiñako Administrazio Batzarrak sustatutako espedientearen xedea da aldatzea ETXABARRI IBIÑAko hirigunean hiri lurzoruko bi lurzatiren kalifikazioa, biak ere administrazio batzar horren titulartasunekoak; batak hornidura erabilera du esleituta, eta besteak bizitegitarako erabilera.