Iragarki taula Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako araudia betez, Iragarki Taulan argitaratutako datu pertsonalak ezin izango dira erreproduzitu, ez osorik, ezta zatika ere, eta ezin izango ditu informazioa berreskuratzeko sistemaren batek transmititu edo erregistratu, dagokien pertsonen baimenik gabe. https://www.zigoitia.eus/eu/udala/iragarki-taula eu https://www.zigoitia.eus/ Jul 28, 2013 10:00:00 PM May 29, 2024 5:46:57 PM veiss.com 30 Iragarki taula https://www.zigoitia.eus/img/rss.png https://www.zigoitia.eus/ Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako araudia betez, Iragarki Taulan argitaratutako datu pertsonalak ezin izango dira erreproduzitu, ez osorik, ezta zatika ere, eta ezin izango ditu informazioa berreskuratzeko sistemaren batek transmititu edo erregistratu, dagokien pertsonen baimenik gabe. Aprobacion inicial del Plan General de Ordenación Urbana https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1479/eu/Aprobación inicial PGOU.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1479/eu/Aprobación inicial PGOU.pdf Jun 7, 2023 8:05:00 AM zigoitia.eus Aprobación inicial del proyecto de reparcelación del suelo urbano industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña. https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1493/eu/20230623_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Suelo Urbano Industrial S.A.U.I.-3 de Etxabarri Ibiña (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1493/eu/20230623_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Suelo Urbano Industrial S.A.U.I.-3 de Etxabarri Ibiña (1).pdf Jun 23, 2023 9:58:00 AM zigoitia.eus Delegación de concejalías tras constitución de nueva corporación municipal https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1496/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (11).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1496/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (11).pdf Jul 3, 2023 12:06:00 PM zigoitia.eus Delegación de tenientes de alcalde, tras constitución de nueva corporación municipal https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1497/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (12).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1497/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (12).pdf Jul 3, 2023 12:28:00 PM zigoitia.eus Aprobación de oferta pública de empleo para 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1508/Anuncio OEP_ 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1508/Anuncio OEP_ 2023.pdf Aug 30, 2023 8:49:00 AM zigoitia.eus 2023ko urriaren 23ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1625/eu/20231018_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1625/eu/20231018_Anuncio de la convocatoria.pdf Oct 19, 2023 6:15:00 AM zigoitia.eus Peoiak kontratatzeko akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1626/Acta de selección de peones para publicación.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1626/Acta de selección de peones para publicación.pdf Oct 23, 2023 7:39:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (EPE 2022) deitutako hirigintza arloko arkitekto-buru lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1627/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO_eleb.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1627/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO_eleb.pdf Oct 25, 2023 9:17:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (EPE 2022) deitutako hirigintzako arkitekto teknikoaren lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1628/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO TÉCNICO_eleb.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1628/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO TÉCNICO_eleb.pdf Oct 25, 2023 9:21:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (2022ko EPE) deitutako mantentze-lanetako langilearen lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1630/eu/Anuncio de calificaciones provisionales OPERARIO SERVICIOS_eleb.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1630/eu/Anuncio de calificaciones provisionales OPERARIO SERVICIOS_eleb.pdf Oct 25, 2023 9:44:00 AM zigoitia.eus 5/2023 kreditu gehigarriko espedientearen hasierako onespena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1631/eu/20231026_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de crédito adicional 5_2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1631/eu/20231026_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de crédito adicional 5_2023 (1).pdf Oct 26, 2023 8:09:00 AM zigoitia.eus 2024 urterako zerga-ordenantzen aldaketaren hasierako onarperna https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1632/eu/20231025_Otros_Anuncio de aprobación inicial (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1632/eu/20231025_Otros_Anuncio de aprobación inicial (3).pdf Oct 26, 2023 9:49:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren ondoriozko langileak hautatzeko deialdiaren iragarkia, 20/2021 Legean aurreikusitakoaren arabera https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1635/eu/20231018_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de OPE 2023_biling (5).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1635/eu/20231018_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de OPE 2023_biling (5).pdf Oct 26, 2023 12:00:00 PM zigoitia.eus 20/2021 Legearen arabera aldi baterako enplegua egonkortzeko langileak hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri orokorrak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1636/eu/20231011_Otros_Bases generales.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1636/eu/20231011_Otros_Bases generales.pdf Oct 26, 2023 12:05:00 PM zigoitia.eus Administrari laguntzailearen lanpostua hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1637/eu/20231011_Otros_Bases específicas auxiliar administrativo 2.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1637/eu/20231011_Otros_Bases específicas auxiliar administrativo 2.pdf Oct 26, 2023 12:09:00 PM zigoitia.eus Pagazuri aterpearen kudeaketa arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa hasiera batez onestea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1639/eu/20231030_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión del Refugio Pagazuri (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1639/eu/20231030_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión del Refugio Pagazuri (2).pdf Oct 30, 2023 10:08:00 AM zigoitia.eus 2023ko irailaren 18ko ohiko osoko bilkuraren behin betiko akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1641/eu/20231106_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición de acta definitiva.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1641/eu/20231106_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición de acta definitiva.pdf Nov 6, 2023 11:24:00 AM zigoitia.eus Zigoitian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1642/SMINOLTA OF23121410240.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1642/SMINOLTA OF23121410240.pdf Dec 13, 2023 11:00:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko azaroaren 13koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1643/eu/20231108_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1643/eu/20231108_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (3).pdf Nov 9, 2023 9:00:00 AM zigoitia.eus 2023ko azaroaren 20ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1647/eu/Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de noviembre de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1647/eu/Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de noviembre de 2023.pdf Nov 16, 2023 8:08:00 AM zigoitia.eus Ezkontza zibila egiteko eskuduntza ematea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1648/eu/20231117_Publicación_Anuncio_Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1648/eu/20231117_Publicación_Anuncio_Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil.pdf Nov 17, 2023 1:48:00 PM zigoitia.eus Helduentzako oporren programa. Eskaerak aurkezteko epe berria https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1649/SMINOLTA OF23112212390_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1649/SMINOLTA OF23112212390_0001.pdf Nov 22, 2023 11:15:00 AM zigoitia.eus Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantzaren aldaketa hasiera bateko onestea. https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1650/Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de aprovechamientos en MUP-tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1650/Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de aprovechamientos en MUP-tablones.pdf Nov 22, 2023 12:09:00 PM zigoitia.eus Zergadunaren 2024 urteko egutegia onartzeko iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1651/eu/20231123_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación de calendario del contribuyente, año 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1651/eu/20231123_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación de calendario del contribuyente, año 2024.pdf Nov 23, 2023 11:29:00 AM zigoitia.eus Adierazpen instituzionala: Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1652/SMINOLTA OF23112415590.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1652/SMINOLTA OF23112415590.pdf Nov 24, 2023 2:38:00 PM zigoitia.eus 5/2023 osoko bilkuraren kreditu gehigarria behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1653/eu/Anuncio de aprobación definitiva de crédito adicional de pleno 5_2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1653/eu/Anuncio de aprobación definitiva de crédito adicional de pleno 5_2023.pdf Nov 27, 2023 8:37:00 AM zigoitia.eus Baratze ekologikoen erabilera eta funtzionamendua arautzen duen Ordenantza hasiera batez onestea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1654/Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza de huertos ecológicos-tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1654/Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza de huertos ecológicos-tablones.pdf Nov 27, 2023 9:07:00 AM zigoitia.eus 2023ko urriaren 23ko ohiko osoko bilkuraren behin betiko akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1655/eu/20231128_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 23 de octubre de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1655/eu/20231128_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 23 de octubre de 2023.pdf Nov 28, 2023 12:21:00 PM zigoitia.eus Epaimahaiburuaren ebazpena, behin betiko kalifikazioei eta onartutako izangaiari arkitekto plaza buruzkoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1657/SMINOLTA OF23120113230.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1657/SMINOLTA OF23120113230.pdf Dec 1, 2023 11:53:00 AM zigoitia.eus Epaimahaiburuaren ebazpena, behin betiko kalifikazioei eta onartutako izangaiari arkitekto tekniko plaza buruzkoa, https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1658/SMINOLTA OF23120113320.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1658/SMINOLTA OF23120113320.pdf Dec 1, 2023 12:04:00 PM zigoitia.eus Epaimahaiburuaren ebazpena, behin betiko kalifikazioei eta onartutako izangaiari mantentze-lanetako langile plaza buruzkoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1659/SMINOLTA OF23120114320.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1659/SMINOLTA OF23120114320.pdf Dec 1, 2023 12:23:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko abenduaren 11koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1660/eu/20231205_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 11 de diciembre de 2023 (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1660/eu/20231205_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 11 de diciembre de 2023 (2).pdf Dec 5, 2023 1:13:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ezohiko bilkuraren deialdia, 2023ko abenduaren 18koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1661/eu/anuncio comi.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1661/eu/anuncio comi.pdf Dec 14, 2023 8:06:00 AM zigoitia.eus 2023ko abenduaren 18ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1662/eu/anuncio pleno (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1662/eu/anuncio pleno (2).pdf Dec 14, 2023 8:10:00 AM zigoitia.eus Zirkularra: Bainuetxeak pentsiodunentzat https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1663/SMINOLTA OF23121414231_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1663/SMINOLTA OF23121414231_0001.pdf Dec 14, 2023 12:57:00 PM zigoitia.eus Alkatearen ebazpena, mantentze-lanetako langilea izendatzeko https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1664/eu/20231215_Publicación_Anuncio_Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionario de carrera para la plaza de OPERARIO_A DE MANTENIMIENTO.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1664/eu/20231215_Publicación_Anuncio_Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionario de carrera para la plaza de OPERARIO_A DE MANTENIMIENTO.pdf Dec 18, 2023 12:26:00 PM zigoitia.eus Alkatetzaren ebazpena, arkitekto teknikoa izendatzekoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1665/eu/20231215_Publicación_Anuncio_Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para la plaza de ARQUITECTO TÉCNICO.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1665/eu/20231215_Publicación_Anuncio_Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para la plaza de ARQUITECTO TÉCNICO.pdf Dec 18, 2023 12:31:00 PM zigoitia.eus Arkitektoa/hirigintza arloko burua izendatzeko Alkatetzaren ebazpena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1667/eu/20231215_Publicación_Anuncio_Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para la plaza de ARQUITECTO_A JEFE_A DEL ÁREA DE URBANISMO (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1667/eu/20231215_Publicación_Anuncio_Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para la plaza de ARQUITECTO_A JEFE_A DEL ÁREA DE URBANISMO (1).pdf Dec 18, 2023 12:39:00 PM zigoitia.eus 2024rako Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren ordenantza fiskalaren aldaketa behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1668/eu/20231220_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del ICIO para 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1668/eu/20231220_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del ICIO para 2024.pdf Dec 20, 2023 10:59:00 AM zigoitia.eus 20244rako zerbitzu publikoak edo administrazio-jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1669/eu/20231220_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal Reguladora de tasas por prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas para 202.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1669/eu/20231220_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal Reguladora de tasas por prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas para 202.pdf Dec 20, 2023 11:03:00 AM zigoitia.eus Iragarkia, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuan (EPE 2023) onartu eta baztertutakoen epaimahaia eta behin-behineko zerrenda izendatzeko dena: erreklamazioak eta zuzenketak 2024ko urtarrilaren 9ra arte https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1670/eu/20231222_Publicación_Anuncio_Anuncio de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1670/eu/20231222_Publicación_Anuncio_Anuncio de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas (1).pdf Dec 22, 2023 9:15:00 AM zigoitia.eus Iragarkia, Zigoitiko VI-10.180 ehiza-barrutia berritzeko lursailak lagatzeari buruzkoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1672/eu/20231227_Publicación_Anuncio_Anuncio cesión de parcelas para la renovación del coto de caza VI-10.180 de Zigoitia_ Tablón JJAA - Ayto y BOTHA.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1672/eu/20231227_Publicación_Anuncio_Anuncio cesión de parcelas para la renovación del coto de caza VI-10.180 de Zigoitia_ Tablón JJAA - Ayto y BOTHA.pdf Dec 27, 2023 11:40:00 AM zigoitia.eus 2023ko azaroaren 20ko ohiko osoko bilkuraren akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1673/eu/20240110_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de noviembre de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1673/eu/20240110_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de noviembre de 2023.pdf Jan 11, 2024 8:14:00 AM zigoitia.eus Pagazuriko aterpearen kudeaketa arautzen duen ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1674/eu/20240108_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión del Refugio Pagazuri.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1674/eu/20240108_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión del Refugio Pagazuri.pdf Jan 16, 2024 11:25:00 AM zigoitia.eus Zigoitian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1675/SMINOLTA OF24021309210_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1675/SMINOLTA OF24021309210_0001.pdf Feb 12, 2024 11:00:00 PM zigoitia.eus Iragarkia: 2024. urterako aurrekontu orokorraren haisera batez onespena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1676/Publicación_Anuncio de aprobación inicial_ Presupuesto 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1676/Publicación_Anuncio de aprobación inicial_ Presupuesto 2024.pdf Jan 16, 2024 3:13:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2024ko urtarrilaren 22koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1677/eu/20240117_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1677/eu/20240117_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria.pdf Jan 18, 2024 7:06:00 AM zigoitia.eus 2024ko urtarrilaren 29ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1678/eu/20240124_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 29 de enero de 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1678/eu/20240124_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 29 de enero de 2024.pdf Jan 25, 2024 7:36:00 AM zigoitia.eus Udal titulartasunaren mendiko aprobetxamenduak arautzeko ordenantzaren aldaketa onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1679/tablon.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1679/tablon.pdf Jan 26, 2024 9:18:00 AM zigoitia.eus Ebroko konfederazio hidrografikoaren erabiltzaileen errolda jendaurrean ikusgai jartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1680/SMINOLTA OF24012913241.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1680/SMINOLTA OF24012913241.pdf Jan 29, 2024 11:53:00 AM zigoitia.eus Zigoitiko Kontzejuentzako diru-laguntzen deialdia, 2024rako norgehiagoka-prozeduraren bidez, inbertsioen gastuetarako https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1681/Anuncio convocatoria subvenciones obras concejos.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1681/Anuncio convocatoria subvenciones obras concejos.pdf Jan 29, 2024 12:04:00 PM zigoitia.eus Udal baratze ekologikoen erabilera eta aprobetxamendua arautzeko ordenantza behin betiko onestea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1682/tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1682/tablones.pdf Jan 29, 2024 1:30:00 PM zigoitia.eus Kultur, kirol eta gizarte-jarduerak antolatzeak sortutako gastuetarako 2024ko dirulaguntza deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1686/SMINOLTA OF24013012510.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1686/SMINOLTA OF24013012510.pdf Jan 30, 2024 11:19:00 AM zigoitia.eus 2024-2026rako dirulaguntzen plan estrategikoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1687/tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1687/tablones.pdf Jan 30, 2024 1:44:00 PM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuan (EPE 2023) onartu eta baztertutako pertsonen behin betiko onarpena, 2024ko urtarrilaren 31ko ALHAOn (13. zk.) argitaratua: baldintzak eta merezimenduak egiaztatzea 2024ko otsailaren 1etik 14ra https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1689/eu/Anuncio de aprobación de relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y requerimiento de acreditación de méritos.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1689/eu/Anuncio de aprobación de relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y requerimiento de acreditación de méritos.pdf Jan 31, 2024 7:39:00 AM zigoitia.eus 2024 urtean euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen duten proiektuak norgehiagoka-prozeduraren bidez ordaintzeko diru-laguntzen deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1695/SMINOLTA OF24020110260.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1695/SMINOLTA OF24020110260.pdf Feb 1, 2024 8:43:00 AM zigoitia.eus 2024an Zigoitia udalerriko herrietan festak eta/edo erromeriak finantzatzeko dirulaguntza deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1696/SMINOLTA OF24020114160.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1696/SMINOLTA OF24020114160.pdf Feb 1, 2024 12:49:00 PM zigoitia.eus "Zigoitia" izeneko VI-10.180 ehiza-barrutia alokatzeko lehiaketaren deialdia 2024-2034 aldirako https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1697/Coto caza.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1697/Coto caza.pdf Feb 2, 2024 10:29:00 AM zigoitia.eus Mugitzeko arazoak dituzten pertsonei taxia garraiobide alternatibo modura erabiltzeko laguntzen urteko deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1698/SMINOLTA OF24020613450_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1698/SMINOLTA OF24020613450_0001.pdf Feb 6, 2024 12:19:00 PM zigoitia.eus 2023ko abenduaren 18ko osoko bilkuraren behin betiko akta ikusgai https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1699/eu/20240207_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 18 de diciembre de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1699/eu/20240207_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 18 de diciembre de 2023 (1).pdf Feb 8, 2024 7:51:00 AM zigoitia.eus 2024ko trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zerga bilketarako aldia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1700/20240208_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición pública del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y periodo de recaudación.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1700/20240208_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición pública del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y periodo de recaudación.pdf Feb 9, 2024 12:44:00 PM zigoitia.eus Udalerrian lapurretak ugaritu direnez segurtasun-neurriak hartzeari buruzko mozioa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1702/SMINOLTA OF24021309250_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1702/SMINOLTA OF24021309250_0001.pdf Feb 13, 2024 8:00:00 AM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2024ko otsailaren 19koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1703/eu/20240214_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 19 de febrero de 2024 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1703/eu/20240214_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 19 de febrero de 2024 (1).pdf Feb 14, 2024 1:11:00 PM zigoitia.eus Zigoitiko Udalean baratze ekologikoak egiteko partzelak erabiltzeko baimena lortu ahal izateko pertsona fisiko eta elkarteentzako 2024ko deialdi publikoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1704/SMINOLTA OF24021510510.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1704/SMINOLTA OF24021510510.pdf Feb 15, 2024 9:27:00 AM zigoitia.eus 2024ko otsailaren 26ko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1706/eu/20240221_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 26 de febrero de 2024 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1706/eu/20240221_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 26 de febrero de 2024 (1).pdf Feb 22, 2024 7:52:00 AM zigoitia.eus Zigoitiko udalaren hutsen zuzenketaren iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1711/PGOU.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1711/PGOU.pdf Mar 1, 2024 11:50:00 AM zigoitia.eus 2024ko martxoaren 25eko osoko bilkura bereziaren deialdia, hauteskunde-mahaiak zozketatzeko https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1712/eu/20240301_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de Pleno para sorteo de mesas electorales.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1712/eu/20240301_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de Pleno para sorteo de mesas electorales.pdf Mar 4, 2024 8:39:00 AM zigoitia.eus Ediktua, 2024ko apirilaren 21eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1714/SMINOLTA OF24030413010_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1714/SMINOLTA OF24030413010_0001.pdf Mar 4, 2024 11:34:00 AM zigoitia.eus 2024ko urtarrilaren 31ko ohiko osoko bilkuraren behin betiko akta ikusgai https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1715/eu/20240305_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 31 de enero de 2024 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1715/eu/20240305_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 31 de enero de 2024 (1).pdf Mar 5, 2024 11:49:00 AM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdiaren iragarkia, 2024ko martxoaren 11koa. https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1716/eu/Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de comisión Informativa e fecha 11 de marzo de 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1716/eu/Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de comisión Informativa e fecha 11 de marzo de 2024.pdf Mar 7, 2024 7:43:00 AM zigoitia.eus Adierazpen instituzionala: Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1717/SMINOLTA OF24030809230.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1717/SMINOLTA OF24030809230.pdf Mar 8, 2024 7:57:00 AM zigoitia.eus Banakako laguntza ekonomikoen deialdi publikoa, desgaitasun egoera aitortuta duten pertsonentzat https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1718/SMINOLTA OF24030809530_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1718/SMINOLTA OF24030809530_0001.pdf Mar 8, 2024 8:26:00 AM zigoitia.eus Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzeari buruzko iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1719/eu/20240312_Publicación_Anuncio_Anuncio de delegación de competencias para celebración de matrimonio civil.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1719/eu/20240312_Publicación_Anuncio_Anuncio de delegación de competencias para celebración de matrimonio civil.pdf Mar 12, 2024 12:34:00 PM zigoitia.eus Jabari-espedientea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1720/SMINOLTA OF24031314550.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1720/SMINOLTA OF24031314550.pdf Mar 13, 2024 1:30:00 PM zigoitia.eus Zigoitian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1721/SMINOLTA OF24050814020.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1721/SMINOLTA OF24050814020.pdf May 7, 2024 10:00:00 PM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkotzeko prozesuaren barruan deitutako administatri laguntzaile lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzeza https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1722/eu/20240318_Publicación_Anuncio_Anuncio de calificaciones provisionales de plaza de auxiliar administrativo, dentro de OPE 2023 (4).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1722/eu/20240318_Publicación_Anuncio_Anuncio de calificaciones provisionales de plaza de auxiliar administrativo, dentro de OPE 2023 (4).pdf Mar 19, 2024 7:22:00 AM zigoitia.eus 2024ko martxoaren 25eko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1725/eu/20240320_Publicación_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 25 de marzo de 2024 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1725/eu/20240320_Publicación_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 25 de marzo de 2024 (1).pdf Mar 21, 2024 7:25:00 AM zigoitia.eus Egur-zozketarako eskabideen epea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1726/eu/Anuncio del plazo de solicitudes de suerte fogueral, año 2025.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1726/eu/Anuncio del plazo de solicitudes de suerte fogueral, año 2025.pdf Mar 25, 2024 12:59:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2024ko apirilaren 8koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1727/eu/20240403_Publicación_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 8 de abril de 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1727/eu/20240403_Publicación_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 8 de abril de 2024.pdf Apr 4, 2024 7:38:00 AM zigoitia.eus Iragarkia, 2024ko otsailaren 26ko osoko bilkuraren behin betiko akta jendaurrean jartzekoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1728/eu/20240404_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición de acta definitiva de sesión de pleno de fecha 26 de febrero de 2024 (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1728/eu/20240404_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición de acta definitiva de sesión de pleno de fecha 26 de febrero de 2024 (2).pdf Apr 4, 2024 10:41:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (EPE 2023) deitutako administrari laguntzaile lanpostuaren behin-betiko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1729/eu/20240411_Otros_Euskaraz_Anuncio calificaciones definitivas de proceso de estabilización de empleo temporal, OPE 2023_ Tablón y web (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1729/eu/20240411_Otros_Euskaraz_Anuncio calificaciones definitivas de proceso de estabilización de empleo temporal, OPE 2023_ Tablón y web (2).pdf Apr 11, 2024 12:58:00 PM zigoitia.eus Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga, ezaugarri bereziko ondasun higiezinen gaineko zerga, landa ondasun higiezinen gaineko zerga eta zaborra tasen errolda jendaurrean jartzea eta zergen bilketarako aldia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1731/eu/20240412_Otros_Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de IBI y BASURAS, año 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1731/eu/20240412_Otros_Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de IBI y BASURAS, año 2024.pdf Apr 12, 2024 12:42:00 PM zigoitia.eus 2024ko apirilaren 15eko osoko bilkuraren ohiko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1732/eu/20240410_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 15 de abril de 2024 (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1732/eu/20240410_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 15 de abril de 2024 (3).pdf Apr 15, 2024 11:05:00 AM zigoitia.eus Baratze ekologikoak eskatzeko onartuen behin-behineko zerrendaren iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1733/20240415_Otros_Anuncio de lista provisional personas admitidas (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1733/20240415_Otros_Anuncio de lista provisional personas admitidas (2).pdf Apr 15, 2024 1:22:00 PM zigoitia.eus Iragarkia, 2024ko martxoaren 25eko Osoko Bilkuraren behin betiko akta jendaurrean jartzekoa. https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1736/eu/20240423_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión ordinaria de Pleno de 25 de marzo de 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1736/eu/20240423_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión ordinaria de Pleno de 25 de marzo de 2024.pdf Apr 23, 2024 6:44:00 AM zigoitia.eus Hauteskunde-zerrendak jendeaurrean ikusgai https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1737/SMINOLTA OF24042313510_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1737/SMINOLTA OF24042313510_0001.pdf Apr 23, 2024 12:26:00 PM zigoitia.eus Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren inguruko mozioa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1738/SMINOLTA OF24042410210.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1738/SMINOLTA OF24042410210.pdf Apr 24, 2024 8:55:00 AM zigoitia.eus Zigoitiko baratze ekologikoak erabiltzeko baimena lortu dutenen behin betiko zerrenda https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1740/eu/Anuncio listado definitivo personas admitidas).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1740/eu/Anuncio listado definitivo personas admitidas).pdf May 3, 2024 12:22:00 PM zigoitia.eus Administrari laguntzailea (2) izendatzeko alkatetzaren ebazpena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1741/eu/20240508_Publicación_Anuncio_Publicación de resolución de alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para plaza de Auxiliar Administrativo (2) (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1741/eu/20240508_Publicación_Anuncio_Publicación de resolución de alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para plaza de Auxiliar Administrativo (2) (2).pdf May 8, 2024 7:31:00 AM zigoitia.eus 2024ko maiatzaren 13ko Osoko Bilkuraren ezohiko bilkurarako deialdia, Europako Parlamenturako hauteskundeetarako hauteskunde-mahaien zozketarako https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1743/eu/20240507_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de Pleno para sorteo de mesas electorales (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1743/eu/20240507_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de Pleno para sorteo de mesas electorales (1).pdf May 8, 2024 8:19:00 AM zigoitia.eus 2024ko maiatzaren 13ko informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1744/eu/20240508_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 13 de mayo de 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1744/eu/20240508_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 13 de mayo de 2024.pdf May 9, 2024 6:24:00 AM zigoitia.eus 2024ko maiatzaren 20ko osoko bilkurarako deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1745/eu/20240515_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de 20 de mayo de 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1745/eu/20240515_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de 20 de mayo de 2024.pdf May 16, 2024 6:19:00 AM zigoitia.eus Abeltzaintza, golde eta okupazio tasen bilketa-erregistroak onartzeko eta erakusteko iragarkia, 2024. urtea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1746/eu/20240514_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación y exposición de padrones recaudatorios de canon de ganadería, roturaciones y ocupaciones, año 2024 (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1746/eu/20240514_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación y exposición de padrones recaudatorios de canon de ganadería, roturaciones y ocupaciones, año 2024 (3).pdf May 20, 2024 11:53:00 AM zigoitia.eus Udalaren landa-partzela baten errentamenduaren lizitazioa (Gopegiko 5. poligonoko 85 katastro-partzela) https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1747/Anuncio de licitación para tablones .pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1747/Anuncio de licitación para tablones .pdf May 27, 2024 12:01:00 PM zigoitia.eus Kreditu gehigarriko 2/2024 espedientearen hasierako onespena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1753/Anuncio de aprobación inicial del expediente de crédito adicional de Pleno 2_2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1753/Anuncio de aprobación inicial del expediente de crédito adicional de Pleno 2_2024.pdf May 27, 2024 12:10:00 PM zigoitia.eus Ezkontza zibila egiteko eskuduntza ematea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1754/eu/Anuncio de delegación de celebración de matrimonio civil.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1754/eu/Anuncio de delegación de celebración de matrimonio civil.pdf May 28, 2024 10:18:00 AM zigoitia.eus Udalaren landa-partzela baten errentamenduaren lizitazioa (Gopegiko 5. poligonoko 139 katastro-partzela) https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1755/Anuncio de licitación para tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1755/Anuncio de licitación para tablones.pdf May 29, 2024 1:19:00 PM zigoitia.eus