Iragarki taula Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako araudia betez, Iragarki Taulan argitaratutako datu pertsonalak ezin izango dira erreproduzitu, ez osorik, ezta zatika ere, eta ezin izango ditu informazioa berreskuratzeko sistemaren batek transmititu edo erregistratu, dagokien pertsonen baimenik gabe. https://www.zigoitia.eus/eu/udala/iragarki-taula eu https://www.zigoitia.eus/ Jul 28, 2013 10:00:00 PM Dec 11, 2023 6:32:52 PM veiss.com 30 Iragarki taula https://www.zigoitia.eus/img/rss.png https://www.zigoitia.eus/ Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako araudia betez, Iragarki Taulan argitaratutako datu pertsonalak ezin izango dira erreproduzitu, ez osorik, ezta zatika ere, eta ezin izango ditu informazioa berreskuratzeko sistemaren batek transmititu edo erregistratu, dagokien pertsonen baimenik gabe. 2023ko maiatzaren 22ko osoko bilkuraren behin betiko akta jendaurrean jartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1614/eu/20230915_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 22 de mayo de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1614/eu/20230915_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 22 de mayo de 2023 (1).pdf Sep 15, 2023 12:28:00 PM zigoitia.eus Aprobación de la oferta de empleo público de las plazas sometidas a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1276/SMINOLTA OF22052715190.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1276/SMINOLTA OF22052715190.pdf May 27, 2022 2:07:00 PM zigoitia.eus Jarduera ekonomikoen gainek jendaurrean edukitzea eta jarduera ekonomikoen gaineko zerga biltzeko epea: 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1615/eu/Anuncio de exposición pública del padrón y periodo de voluntaria IAE 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1615/eu/Anuncio de exposición pública del padrón y periodo de voluntaria IAE 2023.pdf Sep 18, 2023 8:52:00 AM zigoitia.eus Anuncio de modificación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1278/SMINOLTA OF22060311420.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1278/SMINOLTA OF22060311420.pdf Jun 3, 2022 10:24:00 AM zigoitia.eus Edicto notarial, parcela 2064 de Manurga https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1334/SMINOLTA OF22072113590.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1334/SMINOLTA OF22072113590.pdf Jul 21, 2022 12:40:00 PM zigoitia.eus Etxabarri Ibiñako SAUI-3 industria urbanizatzeko egokia den sektorearen birpartzelazio proiektuaren behin betiko onarpenaren iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1617/eu/Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector apto para urbanizar industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1617/eu/Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector apto para urbanizar industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña.pdf Sep 19, 2023 9:41:00 AM zigoitia.eus Bando para contratación de 2 peones durante 3 meses https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1335/Bando para contratación de peones .pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1335/Bando para contratación de peones .pdf Aug 2, 2022 10:41:00 AM zigoitia.eus 2023ko ekainaren 14, 17, 26 eta 29ko ezohiko osoko bilkuren behin betiko aktak ikusgai jartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1618/eu/20230919_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de actas definitivas de sesiones de Pleno extraordinarias.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1618/eu/20230919_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de actas definitivas de sesiones de Pleno extraordinarias.pdf Sep 19, 2023 10:27:00 AM zigoitia.eus Edicto de expediente de inmatriculación de fincas https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1360/SMINOLTA OF22101413570.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1360/SMINOLTA OF22101413570.pdf Oct 14, 2022 12:37:00 PM zigoitia.eus Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1363/SMINOLTA OF22101912540.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1363/SMINOLTA OF22101912540.pdf Oct 19, 2022 11:34:00 AM zigoitia.eus Declaración institucional del 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1375/eu/20221124_Publicación_Anuncio_Anuncio de declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1375/eu/20221124_Publicación_Anuncio_Anuncio de declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres (2).pdf Nov 24, 2022 11:44:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 12 de diciembre de 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1376/eu/20221205_Publicación_Anuncio de la convocatoria de la sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 12 de diciembre de 2022.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1376/eu/20221205_Publicación_Anuncio de la convocatoria de la sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 12 de diciembre de 2022.pdf Dec 5, 2022 8:24:00 AM zigoitia.eus Exposición al público de sesión ordinaria de pleno de fecha 17 de octubre de 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1377/eu/20221205_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 17 de octubre de 2022.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1377/eu/20221205_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 17 de octubre de 2022.pdf Dec 7, 2022 10:19:00 AM zigoitia.eus Aprobación inicial del expediente de crédito adicional 8/2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1379/tablones-Anuncio de aprobación inicial del crédito adicional 8_2022 (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1379/tablones-Anuncio de aprobación inicial del crédito adicional 8_2022 (2).pdf Dec 9, 2022 12:35:00 PM zigoitia.eus Udalerrian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1380/SMINOLTA OF23101110020_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1380/SMINOLTA OF23101110020_0001.pdf Oct 10, 2023 10:00:00 PM zigoitia.eus Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para el año 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1381/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IBI para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1381/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IBI para 2023.pdf Dec 14, 2022 9:20:00 AM zigoitia.eus Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, para el año 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1382/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IVTM para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1382/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IVTM para 2023.pdf Dec 14, 2022 9:29:00 AM zigoitia.eus Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasas y precios públicos por prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas, para el año 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1383/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1383/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS para 2023.pdf Dec 14, 2022 9:32:00 AM zigoitia.eus Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para el año 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1384/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del ICIO para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1384/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del ICIO para 2023.pdf Dec 14, 2022 10:00:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de diciembre de 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1385/eu/20221214_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de diciembre de 2022 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1385/eu/20221214_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de diciembre de 2022 (1).pdf Dec 15, 2022 8:04:00 AM zigoitia.eus Bases específicas de la convocatoria del proceso de selección de plaza de Técnico/a de Administración General https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1391/20221219_Otros_Bases específicas TAG (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1391/20221219_Otros_Bases específicas TAG (3).pdf Dec 23, 2022 8:16:00 AM zigoitia.eus Bases específicas de la convocatoria del proceso de selección de plaza de Arquitecto/a_Jefe/a del área de urbanismo https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1392/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1392/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto (3).pdf Dec 23, 2022 8:17:00 AM zigoitia.eus Bases específicas de la convocatoria del proceso de selección de plaza de Arquitecto/a Técnico/a https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1393/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto Técnico (4).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1393/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto Técnico (4).pdf Dec 23, 2022 8:17:00 AM zigoitia.eus Bases específicas de la convocatoria del proceso de selección de plaza de Operario/a de mantenimiento https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1394/20221219_Otros_Bases específicas operario de mantenimiento (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1394/20221219_Otros_Bases específicas operario de mantenimiento (3).pdf Dec 23, 2022 8:17:00 AM zigoitia.eus Bases generales de la convocatoria del proceso de selección de personal para la estabilización del empleo temporal de conformidad con la Ley 20/2021 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1395/20221219_Otros_Bases generales (7).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1395/20221219_Otros_Bases generales (7).pdf Dec 23, 2022 8:22:00 AM zigoitia.eus Anuncio de convocatoria para selección de personal derivada del proceso de estabilización del empleo temporal conforme lo previsto en la Ley 20/2021 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1390/20221220_Publicación_Anuncio convocatoria_ Eleb (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1390/20221220_Publicación_Anuncio convocatoria_ Eleb (2).pdf Dec 23, 2022 8:16:00 AM zigoitia.eus Lista definitiva de candidatos a Jurado hasta el 31 de diciembre de 2024 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1396/SMINOLTA OF22122610210.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1396/SMINOLTA OF22122610210.pdf Dec 26, 2022 8:58:00 AM zigoitia.eus Contratación de una persona como auxiliar de mantenimiento de edificios municipales durante 12 meses https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1397/Anuncio para tablón web y tablones informando de la oferta de empleo.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1397/Anuncio para tablón web y tablones informando de la oferta de empleo.pdf Dec 27, 2022 11:00:00 PM zigoitia.eus Circular: Balnearios para pensionistas https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1401/SMINOLTA OF23010409400_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1401/SMINOLTA OF23010409400_0001.pdf Jan 4, 2023 8:07:00 AM zigoitia.eus Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de las bases de subvenciones para sufragar la organización de actividades culturales, deportivas y sociales https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1402/eu/20221221_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de reguladora de las bases de subvenciones para sufragar la organización de actividades culturales, deportivas y sociales_PARA (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1402/eu/20221221_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de reguladora de las bases de subvenciones para sufragar la organización de actividades culturales, deportivas y sociales_PARA (3).pdf Jan 4, 2023 10:59:00 AM zigoitia.eus Exposición al público de acta definitiva de sesión de pleno de 21 de noviembre de 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1403/eu/20230104_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 21 de noviembre de 2022 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1403/eu/20230104_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 21 de noviembre de 2022 (1).pdf Jan 5, 2023 7:15:00 AM zigoitia.eus Número de electores residentes en el municipio https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1404/SMINOLTA OF23011014310_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1404/SMINOLTA OF23011014310_0001.pdf Jan 10, 2023 1:12:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 16 de enero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1405/eu/20230110_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1405/eu/20230110_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (1).pdf Jan 11, 2023 7:26:00 AM zigoitia.eus Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la parcela nº 774 del polígono 5 en Gopegi https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1406/eu/20230116_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva proyecto de urbanización para BOTHA y Tablón Ayto.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1406/eu/20230116_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva proyecto de urbanización para BOTHA y Tablón Ayto.pdf Jan 16, 2023 12:07:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 23 de enero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1407/eu/20230117_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 23 de enero de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1407/eu/20230117_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 23 de enero de 2023 (1).pdf Jan 17, 2023 10:31:00 AM zigoitia.eus Emplazamiento al procedimiento ordinario 353/2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1408/TABLONES.doc https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1408/TABLONES.doc Jan 18, 2023 1:20:00 PM zigoitia.eus Aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Zigoitia para el año 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1409/eu/Anuncio de aprobación definitiva de presupuesto general para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1409/eu/Anuncio de aprobación definitiva de presupuesto general para 2023.pdf Jan 25, 2023 9:32:00 AM zigoitia.eus Aprobación definitiva proyecto de urbanización de la parcela 744 del polígono 5 de Gopegi https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1410/eu/Publicación anuncio BOTHA nº 10 de fecha 25 de enero de 2023 de aprobación definitiva de proyecto de urbanización EUSKERA.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1410/eu/Publicación anuncio BOTHA nº 10 de fecha 25 de enero de 2023 de aprobación definitiva de proyecto de urbanización EUSKERA.pdf Jan 25, 2023 1:42:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de comisión informativa de fecha 30 de enero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1411/eu/20230125_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de comisión informativa de fecha 30 de enero de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1411/eu/20230125_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de comisión informativa de fecha 30 de enero de 2023 (1).pdf Jan 26, 2023 7:57:00 AM zigoitia.eus Anuncio de exposición de acta definitiva de sesion de Pleno de 19 de diciembre de 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1412/eu/20230127_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 19 de diciembre de 2022.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1412/eu/20230127_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 19 de diciembre de 2022.pdf Jan 27, 2023 1:08:00 PM zigoitia.eus Número de electores nacionales residentes en el municipio https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1414/SMINOLTA OF23020615070_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1414/SMINOLTA OF23020615070_0001.pdf Feb 6, 2023 1:52:00 PM zigoitia.eus Anuncio de la convocatoria de subvenciones a concejos para gastos e inversiones para el 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1415/SMINOLTA OF23020615230.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1415/SMINOLTA OF23020615230.pdf Feb 6, 2023 1:57:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 13 de febrero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1416/eu/20230208_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 13 de febrero de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1416/eu/20230208_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 13 de febrero de 2023.pdf Feb 9, 2023 8:34:00 AM zigoitia.eus 2023 Convocatoria de subvenciones para sufragar la organización de actividades culturales, deportivas y sociales https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1417/SMINOLTA OF23021009390.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1417/SMINOLTA OF23021009390.pdf Feb 10, 2023 8:14:00 AM zigoitia.eus 2023 Convocatoria de subvenciones para sufragar el aprendizaje del euskera y los proyectos que potencien el conocimiento y aprendizaje del euskera https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1418/SMINOLTA OF23021009540.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1418/SMINOLTA OF23021009540.pdf Feb 10, 2023 8:31:00 AM zigoitia.eus 2023 Convocatoria de subvenciones para financiar fiestas patronales y/o romerías en las localidades de Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1419/SMINOLTA OF23021309580.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1419/SMINOLTA OF23021309580.pdf Feb 13, 2023 8:33:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de ayudas a las familias con niños y niñas matriculados en la Zigoitiko Harreskola Gorbeia en el curso 2022-2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1420/SMINOLTA OF23021310220.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1420/SMINOLTA OF23021310220.pdf Feb 13, 2023 8:58:00 AM zigoitia.eus Exposición al público y periodo recaudatorio - Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1421/eu/Anuncio de exposición pública del padrón y periodo de voluntaria - IVTM 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1421/eu/Anuncio de exposición pública del padrón y periodo de voluntaria - IVTM 2023.pdf Feb 14, 2023 10:08:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de febrero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1422/eu/20230215_Publicación_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1422/eu/20230215_Publicación_Anuncio de la convocatoria.pdf Feb 16, 2023 8:04:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de la comisión informativa de fecha 27 de febrero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1424/eu/20230222_Publicación_Anuncio de la convocatoria (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1424/eu/20230222_Publicación_Anuncio de la convocatoria (2).pdf Feb 23, 2023 10:29:00 AM zigoitia.eus Declaración institucional 47 aniverario de la RASD https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1425/SMINOLTA OF23022709070.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1425/SMINOLTA OF23022709070.pdf Feb 27, 2023 7:44:00 AM zigoitia.eus Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1426/SMINOLTA OF23030113090_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1426/SMINOLTA OF23030113090_0001.pdf Mar 1, 2023 11:44:00 AM zigoitia.eus Declaración Institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1427/eu/Argitalpena_Anuncio Declaración Institucional del 8 de marzo.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1427/eu/Argitalpena_Anuncio Declaración Institucional del 8 de marzo.pdf Mar 6, 2023 12:38:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 13 de marzo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1431/eu/20230308_Jakinarazpena_Deialdiaren komunikazioa (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1431/eu/20230308_Jakinarazpena_Deialdiaren komunikazioa (1).pdf Mar 9, 2023 7:57:00 AM zigoitia.eus Informando sobre el número de electores nacionales residentes en Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1433/SMINOLTA OF23030913590_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1433/SMINOLTA OF23030913590_0001.pdf Mar 9, 2023 12:40:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 20 de marzo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1435/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1435/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria.pdf Mar 16, 2023 7:41:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de marzo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1436/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria ord.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1436/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria ord.pdf Mar 16, 2023 7:49:00 AM zigoitia.eus Consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza reguladora de los huertos ecológicos de Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1437/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza huertos ecológicos.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1437/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza huertos ecológicos.pdf Mar 17, 2023 12:12:00 PM zigoitia.eus Consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza reguladora de la recogida y tratamiento de residuos de Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1438/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza gestión residuos (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1438/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza gestión residuos (1).pdf Mar 17, 2023 12:17:00 PM zigoitia.eus Exposición de acta definitiva de sesion ordinaria de Pleno de fecha 20 de febrero de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1439/eu/20230323_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de febrero de 2023 (4).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1439/eu/20230323_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de febrero de 2023 (4).pdf Mar 23, 2023 10:19:00 AM zigoitia.eus Solicitud de suerte fogueral - Plan de aprovechamientos forestales 2024 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1440/eu/Anuncio del plazo de solicitudes de suertes foguerales, año 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1440/eu/Anuncio del plazo de solicitudes de suertes foguerales, año 2024.pdf Mar 27, 2023 8:09:00 AM zigoitia.eus Anuncio de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de estabilización de empleo temporal, OPE 2022: reclamaciones y subsanaciones hasta el 13 de abril de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1442/eu/Anuncio corregido de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1442/eu/Anuncio corregido de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas.pdf Mar 27, 2023 10:58:00 AM zigoitia.eus Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de IBI y BASURAS, año 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1444/eu/Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de IBI y BASURAS, año 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1444/eu/Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de IBI y BASURAS, año 2023.pdf Apr 4, 2023 8:45:00 AM zigoitia.eus Exposición de censo electoral y secciones locales y mesas. Listado de mesas electorales https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1445/eu/Elecciones_anuncio tablón web.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1445/eu/Elecciones_anuncio tablón web.pdf Apr 5, 2023 9:55:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 2 de mayo de 2023 para celebración de sorteo de mesas electorales https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1446/eu/20230405_Beste_Anuncio de convocatoria de Pleno para designación de miembros de mesas electorales (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1446/eu/20230405_Beste_Anuncio de convocatoria de Pleno para designación de miembros de mesas electorales (2).pdf Apr 5, 2023 11:45:00 AM zigoitia.eus Número de electores nacionales residentes en Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1447/SMINOLTA OF23041812180_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1447/SMINOLTA OF23041812180_0001.pdf Apr 18, 2023 10:57:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 24 de abril de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1449/eu/20230419_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1449/eu/20230419_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria (1).pdf Apr 19, 2023 11:48:00 AM zigoitia.eus Exposición y periodo cobratorio de roturaciones, ocupaciones y canon de ganadería https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1450/eu/20230418_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de canon de ganaderia, roturaciones y ocupaciones, año 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1450/eu/20230418_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación y exposición padrones recaudatorios de canon de ganaderia, roturaciones y ocupaciones, año 2023.pdf Apr 26, 2023 7:54:00 AM zigoitia.eus Plazo para participar en sorteo de aprovechamiento de hierba https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1451/Anuncio para la licitación del aprovechamiento de hierba segada en 2 parcelas municipales.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1451/Anuncio para la licitación del aprovechamiento de hierba segada en 2 parcelas municipales.pdf May 3, 2023 7:15:00 AM zigoitia.eus Anuncio de inicio de expediente de deslinde del MUP nº 656 de los pueblos de Betolaza y Nafarrate (Arratzua-Ubarrundia) https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1453/eu/2023_051_01164_E.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1453/eu/2023_051_01164_E.pdf May 3, 2023 12:24:00 PM zigoitia.eus Exposición de acta definitva de sesión ordinaria de Pleno de fecha 20 de marzo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1454/eu/20230504_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión ordinaria de Pleno de 20 de marzo de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1454/eu/20230504_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión ordinaria de Pleno de 20 de marzo de 2023.pdf May 5, 2023 12:16:00 PM zigoitia.eus Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1455/eu/20230504_Beste_Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1455/eu/20230504_Beste_Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil (1).pdf May 9, 2023 10:27:00 AM zigoitia.eus Número de electores nacionales residentes en Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1456/SMINOLTA OF23051014410_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1456/SMINOLTA OF23051014410_0001.pdf May 10, 2023 1:09:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 15 de mayo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1457/eu/20230510_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 15 de mayo de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1457/eu/20230510_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de convocatoria de sesión ordinaria de comisión informativa de fecha 15 de mayo de 2023.pdf May 11, 2023 9:28:00 AM zigoitia.eus Anuncio de aprobación de relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso de estabilización de empleo temporal, OPE 2022: entrega de méritos del 16 al 29 de mayo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1459/eu/20230515_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación de relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y requerimiento de acreditación de méritos (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1459/eu/20230515_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación de relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y requerimiento de acreditación de méritos (2).pdf May 15, 2023 10:08:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 22 de mayo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1460/eu/20230517_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 22 de mayo de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1460/eu/20230517_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 22 de mayo de 2023.pdf May 19, 2023 12:23:00 PM zigoitia.eus Aprobación inicial de la disolución del Consorcio de Estribaciones del Gorbea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1464/Anuncio de aprobación inicial de disolución del consorcio de basuras-tablón web.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1464/Anuncio de aprobación inicial de disolución del consorcio de basuras-tablón web.pdf May 25, 2023 7:09:00 AM zigoitia.eus Aprobación del plan sanitario animal del comunal del Gorbea para 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1469/Anuncio de aprobación del plan sanitario animal 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1469/Anuncio de aprobación del plan sanitario animal 2023.pdf Jun 1, 2023 10:26:00 AM zigoitia.eus Anuncio de la Comunidad de Regantes Noryeste https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1470/Anuncio Comunidad de Reganes Noryeste.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1470/Anuncio Comunidad de Reganes Noryeste.pdf Jun 28, 2023 10:00:00 PM zigoitia.eus Anuncio de exposición de acta definitiva de sesión extraordinaria de pleno de fecha 20 de marzo de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1471/eu/20230605_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de marzo de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1471/eu/20230605_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de marzo de 2023 (1).pdf Jun 5, 2023 7:46:00 AM zigoitia.eus Anuncio de exposición de acta definitiva de sesión ordinaria de pleno de fecha 24 de abril de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1472/eu/20230605_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 24 de abril de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1472/eu/20230605_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 24 de abril de 2023.pdf Jun 5, 2023 7:46:00 AM zigoitia.eus Bando informativo del servicio de piscinas y transporte, temporada 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1477/eu/Bando informativo del servicio de piscinas y transporte, temporada 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1477/eu/Bando informativo del servicio de piscinas y transporte, temporada 2023.pdf Jun 6, 2023 12:04:00 PM zigoitia.eus Aprobacion inicial del Plan General de Ordenación Urbana https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1479/eu/Aprobación inicial PGOU.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1479/eu/Aprobación inicial PGOU.pdf Jun 7, 2023 8:05:00 AM zigoitia.eus Exposición pública de licencia de actividad clasificada - EKIOLA https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1482/eu/Anuncio de exposición pública de licencia de actividad clasificada de instalación fotovoltaica EKIOLA (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1482/eu/Anuncio de exposición pública de licencia de actividad clasificada de instalación fotovoltaica EKIOLA (2).pdf Jun 9, 2023 6:53:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 14 de junio de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1484/eu/20230609_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 14 de junio de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1484/eu/20230609_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 14 de junio de 2023.pdf Jun 12, 2023 7:05:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 17 de junio de 2023, de constitución de nueva corporación municipal https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1485/eu/20230613_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1485/eu/20230613_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria (2).pdf Jun 14, 2023 7:51:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones o fundaciones para contribuir al desarrollo de programas y actividades orientadas a la promoción social de las personas mayores en el ámbito rural https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1486/SMINOLTA OF23061509200_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1486/SMINOLTA OF23061509200_0001.pdf Jun 15, 2023 7:43:00 AM zigoitia.eus Anuncio para instalar txosnas con motivo de la Eguzki Jaia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1487/SMINOLTA OF23061509480_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1487/SMINOLTA OF23061509480_0001.pdf Jun 15, 2023 8:24:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 26 de junio de 2023 para sorteo de mesas electorales para elecciones generales https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1492/eu/20230620_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 26 de junio de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1492/eu/20230620_Argitalpena_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 26 de junio de 2023.pdf Jun 20, 2023 8:23:00 AM zigoitia.eus Aprobación inicial del proyecto de reparcelación del suelo urbano industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña. https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1493/eu/20230623_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Suelo Urbano Industrial S.A.U.I.-3 de Etxabarri Ibiña (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1493/eu/20230623_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Suelo Urbano Industrial S.A.U.I.-3 de Etxabarri Ibiña (1).pdf Jun 23, 2023 9:58:00 AM zigoitia.eus Convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de fecha 29 de junio de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1494/eu/20230626_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1494/eu/20230626_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria (2).pdf Jun 27, 2023 7:35:00 AM zigoitia.eus convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 10 de julio de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1495/eu/Anuncio comis.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1495/eu/Anuncio comis.pdf Jun 30, 2023 9:39:00 AM zigoitia.eus Delegación de concejalías tras constitución de nueva corporación municipal https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1496/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (11).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1496/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (11).pdf Jul 3, 2023 12:06:00 PM zigoitia.eus Delegación de tenientes de alcalde, tras constitución de nueva corporación municipal https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1497/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (12).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1497/eu/20230626_Argitalpena_Anuncio (12).pdf Jul 3, 2023 12:28:00 PM zigoitia.eus Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 13 de julio de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1498/eu/20230710_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1498/eu/20230710_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria (3).pdf Jul 11, 2023 9:47:00 AM zigoitia.eus Publicación de calificaciones provisionales de la plaza de técnico/a de administración general convocada dentro del proceso de estabilización de empleo temporal, OPE 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1499/eu/20230712_Argitalpena_Anuncio de calificaciones provisionales_eleb (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1499/eu/20230712_Argitalpena_Anuncio de calificaciones provisionales_eleb (1).pdf Jul 12, 2023 11:35:00 AM zigoitia.eus Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del suelo apto para urbanizar industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1501/eu/Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del suelo apto para urbanizar industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1501/eu/Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización del suelo apto para urbanizar industrial SAUI-3 de Etxabarri Ibiña.pdf Jul 13, 2023 12:54:00 PM zigoitia.eus Oferta de empleo de LUDOLAND, S.A. en el Centro Sociocultural de Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1502/Oferta empleo Ludoland.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1502/Oferta empleo Ludoland.pdf Jul 28, 2023 1:10:00 PM zigoitia.eus Resolución de la presidencia del tribunal sobre calificaciones definitivas y aspirante aprobada en el proceso de estabilización del empleo temporal por concurso de méritos, de 1 plaza de Técnico/a de Administración general https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1504/eu/20230811_Ebazpena_Ebazpena_Resolución del Tribunal con calificaciones definitivas y aspirante que ha superado proceso selectivo_ BOTHA, Tablon y web_ ELEBIDUN (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1504/eu/20230811_Ebazpena_Ebazpena_Resolución del Tribunal con calificaciones definitivas y aspirante que ha superado proceso selectivo_ BOTHA, Tablon y web_ ELEBIDUN (1).pdf Aug 11, 2023 9:26:00 AM zigoitia.eus Resolución de Alcaldía de nombramiento de Técnica de Administración General https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1505/Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para la plaza de TAG.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1505/Publicación de la Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera para la plaza de TAG.pdf Aug 16, 2023 8:47:00 AM zigoitia.eus Número de electores nacionales residentes en Zigoitia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1506/SMINOLTA OF23091313030_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1506/SMINOLTA OF23091313030_0001.pdf Sep 12, 2023 10:00:00 PM zigoitia.eus Aprobación de oferta pública de empleo para 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1508/Anuncio OEP_ 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1508/Anuncio OEP_ 2023.pdf Aug 30, 2023 8:49:00 AM zigoitia.eus Bando para contratación de 2 personas por el Ayuntamiento https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1512/Bando para contratación de peones 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1512/Bando para contratación de peones 2023.pdf Sep 11, 2023 1:39:00 PM zigoitia.eus Convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 18 de septiembre de 2023 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1513/eu/Anuncio de la convocatoria de pleno.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1513/eu/Anuncio de la convocatoria de pleno.pdf Sep 14, 2023 10:27:00 AM zigoitia.eus Etxabarri Ibiñako SAUI-3 industria-lurzoru hiritarra urbanizatzeko proiektuari hasierako onarpena ematea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1621/eu/20230927_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación definitiva proyecto de urbanización.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1621/eu/20230927_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de aprobación definitiva proyecto de urbanización.pdf Sep 28, 2023 12:49:00 PM zigoitia.eus 2023ko urriaren 16ko informazio-batzordearen deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1623/eu/20231011_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio convocatoria comisión.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1623/eu/20231011_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio convocatoria comisión.pdf Oct 11, 2023 1:40:00 PM zigoitia.eus 023ko uztailaren 13ko osoko bilkuraren behin betiko akta jendaurrean ipintzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1624/eu/20231017_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 13 de julio de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1624/eu/20231017_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 13 de julio de 2023.pdf Oct 17, 2023 11:45:00 AM zigoitia.eus 2023ko urriaren 23ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1625/eu/20231018_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1625/eu/20231018_Anuncio de la convocatoria.pdf Oct 19, 2023 6:15:00 AM zigoitia.eus Peoiak kontratatzeko akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1626/Acta de selección de peones para publicación.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1626/Acta de selección de peones para publicación.pdf Oct 23, 2023 7:39:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (EPE 2022) deitutako hirigintza arloko arkitekto-buru lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1627/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO_eleb.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1627/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO_eleb.pdf Oct 25, 2023 9:17:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (EPE 2022) deitutako hirigintzako arkitekto teknikoaren lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1628/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO TÉCNICO_eleb.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1628/eu/Anuncio de calificaciones provisionales ARQUITECTO TÉCNICO_eleb.pdf Oct 25, 2023 9:21:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren barruan (2022ko EPE) deitutako mantentze-lanetako langilearen lanpostuaren behin-behineko kalifikazioak argitaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1630/eu/Anuncio de calificaciones provisionales OPERARIO SERVICIOS_eleb.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1630/eu/Anuncio de calificaciones provisionales OPERARIO SERVICIOS_eleb.pdf Oct 25, 2023 9:44:00 AM zigoitia.eus 5/2023 kreditu gehigarriko espedientearen hasierako onespena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1631/eu/20231026_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de crédito adicional 5_2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1631/eu/20231026_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de crédito adicional 5_2023 (1).pdf Oct 26, 2023 8:09:00 AM zigoitia.eus 2024 urterako zerga-ordenantzen aldaketaren hasierako onarperna https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1632/eu/20231025_Otros_Anuncio de aprobación inicial (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1632/eu/20231025_Otros_Anuncio de aprobación inicial (3).pdf Oct 26, 2023 9:49:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren ondoriozko langileak hautatzeko deialdiaren iragarkia, 20/2021 Legean aurreikusitakoaren arabera https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1635/eu/20231018_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de OPE 2023_biling (5).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1635/eu/20231018_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de OPE 2023_biling (5).pdf Oct 26, 2023 12:00:00 PM zigoitia.eus 20/2021 Legearen arabera aldi baterako enplegua egonkortzeko langileak hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri orokorrak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1636/eu/20231011_Otros_Bases generales.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1636/eu/20231011_Otros_Bases generales.pdf Oct 26, 2023 12:05:00 PM zigoitia.eus Administrari laguntzailearen lanpostua hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1637/eu/20231011_Otros_Bases específicas auxiliar administrativo 2.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1637/eu/20231011_Otros_Bases específicas auxiliar administrativo 2.pdf Oct 26, 2023 12:09:00 PM zigoitia.eus Pagazuri aterpearen kudeaketa arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa hasiera batez onestea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1639/eu/20231030_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión del Refugio Pagazuri (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1639/eu/20231030_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la gestión del Refugio Pagazuri (2).pdf Oct 30, 2023 10:08:00 AM zigoitia.eus 2023ko irailaren 18ko ohiko osoko bilkuraren behin betiko akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1641/eu/20231106_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición de acta definitiva.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1641/eu/20231106_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición de acta definitiva.pdf Nov 6, 2023 11:24:00 AM zigoitia.eus Zigoitian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1642/SMINOLTA OF23110812510_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1642/SMINOLTA OF23110812510_0001.pdf Nov 8, 2023 11:20:00 AM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko azaroaren 13koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1643/eu/20231108_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1643/eu/20231108_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (3).pdf Nov 9, 2023 9:00:00 AM zigoitia.eus 2023ko azaroaren 20ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1647/eu/Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de noviembre de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1647/eu/Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 20 de noviembre de 2023.pdf Nov 16, 2023 8:08:00 AM zigoitia.eus Ezkontza zibila egiteko eskuduntza ematea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1648/eu/20231117_Publicación_Anuncio_Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1648/eu/20231117_Publicación_Anuncio_Anuncio de delegación de competencia para celebración de matrimonio civil.pdf Nov 17, 2023 1:48:00 PM zigoitia.eus Helduentzako oporren programa. Eskaerak aurkezteko epe berria https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1649/SMINOLTA OF23112212390_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1649/SMINOLTA OF23112212390_0001.pdf Nov 22, 2023 11:15:00 AM zigoitia.eus Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantzaren aldaketa hasiera bateko onestea. https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1650/Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de aprovechamientos en MUP-tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1650/Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de aprovechamientos en MUP-tablones.pdf Nov 22, 2023 12:09:00 PM zigoitia.eus Zergadunaren 2024 urteko egutegia onartzeko iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1651/eu/20231123_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación de calendario del contribuyente, año 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1651/eu/20231123_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación de calendario del contribuyente, año 2024.pdf Nov 23, 2023 11:29:00 AM zigoitia.eus Adierazpen instituzionala: Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1652/SMINOLTA OF23112415590.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1652/SMINOLTA OF23112415590.pdf Nov 24, 2023 2:38:00 PM zigoitia.eus 5/2023 osoko bilkuraren kreditu gehigarria behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1653/eu/Anuncio de aprobación definitiva de crédito adicional de pleno 5_2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1653/eu/Anuncio de aprobación definitiva de crédito adicional de pleno 5_2023.pdf Nov 27, 2023 8:37:00 AM zigoitia.eus Baratze ekologikoen erabilera eta funtzionamendua arautzen duen Ordenantza hasiera batez onestea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1654/Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza de huertos ecológicos-tablones.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1654/Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza de huertos ecológicos-tablones.pdf Nov 27, 2023 9:07:00 AM zigoitia.eus 2023ko urriaren 23ko ohiko osoko bilkuraren behin betiko akta https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1655/eu/20231128_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 23 de octubre de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1655/eu/20231128_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 23 de octubre de 2023.pdf Nov 28, 2023 12:21:00 PM zigoitia.eus Epaimahaiburuaren ebazpena, behin betiko kalifikazioei eta onartutako izangaiari arkitekto plaza buruzkoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1657/SMINOLTA OF23120113230.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1657/SMINOLTA OF23120113230.pdf Dec 1, 2023 11:53:00 AM zigoitia.eus Epaimahaiburuaren ebazpena, behin betiko kalifikazioei eta onartutako izangaiari arkitekto tekniko plaza buruzkoa, https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1658/SMINOLTA OF23120113320.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1658/SMINOLTA OF23120113320.pdf Dec 1, 2023 12:04:00 PM zigoitia.eus Epaimahaiburuaren ebazpena, behin betiko kalifikazioei eta onartutako izangaiari mantentze-lanetako langile plaza buruzkoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1659/SMINOLTA OF23120114320.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1659/SMINOLTA OF23120114320.pdf Dec 1, 2023 12:23:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko abenduaren 11koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1660/eu/20231205_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 11 de diciembre de 2023 (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1660/eu/20231205_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 11 de diciembre de 2023 (2).pdf Dec 5, 2023 1:13:00 PM zigoitia.eus