Iragarki taula Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako araudia betez, Iragarki Taulan argitaratutako datu pertsonalak ezin izango dira erreproduzitu, ez osorik, ezta zatika ere, eta ezin izango ditu informazioa berreskuratzeko sistemaren batek transmititu edo erregistratu, dagokien pertsonen baimenik gabe. https://www.zigoitia.eus/eu/udala/iragarki-taula eu https://www.zigoitia.eus/ Jul 28, 2013 10:00:00 PM Mar 28, 2023 5:57:03 PM veiss.com 30 Iragarki taula https://www.zigoitia.eus/img/rss.png https://www.zigoitia.eus/ Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako araudia betez, Iragarki Taulan argitaratutako datu pertsonalak ezin izango dira erreproduzitu, ez osorik, ezta zatika ere, eta ezin izango ditu informazioa berreskuratzeko sistemaren batek transmititu edo erregistratu, dagokien pertsonen baimenik gabe. Iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren mendeko plazen enplegu publikoaren eskaintzaren onarpena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1276/SMINOLTA OF22052715190.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1276/SMINOLTA OF22052715190.pdf May 27, 2022 2:07:00 PM zigoitia.eus Zigoitiko udalaren lanpostuen zerrenda aldaketa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1278/SMINOLTA OF22060311420.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1278/SMINOLTA OF22060311420.pdf Jun 3, 2022 10:24:00 AM zigoitia.eus Notario ediktua, 2064 lurzaila Manurgan https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1334/SMINOLTA OF22072113590.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1334/SMINOLTA OF22072113590.pdf Jul 21, 2022 12:40:00 PM zigoitia.eus 3 hilabeterako 2 peoiak kontratzeko bandoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1335/Bando para contratación de peones .pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1335/Bando para contratación de peones .pdf Aug 2, 2022 10:41:00 AM zigoitia.eus Lursailen inmatrikulazioari dagokion espedientearen Iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1360/SMINOLTA OF22101413570.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1360/SMINOLTA OF22101413570.pdf Oct 14, 2022 12:37:00 PM zigoitia.eus Zigoitiko udalaren lanpostuen zerrenda aldaketa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1363/SMINOLTA OF22101912540.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1363/SMINOLTA OF22101912540.pdf Oct 19, 2022 11:34:00 AM zigoitia.eus Azaroraren 25eko adierazpen instituzionala: Emakumeenganako Indarkeria Matxistaren aurkako Nazioarteko Eguna https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1375/eu/20221124_Publicación_Anuncio_Anuncio de declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1375/eu/20221124_Publicación_Anuncio_Anuncio de declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres (2).pdf Nov 24, 2022 11:44:00 AM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2022ko abenduaren 12koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1376/eu/20221205_Publicación_Anuncio de la convocatoria de la sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 12 de diciembre de 2022.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1376/eu/20221205_Publicación_Anuncio de la convocatoria de la sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 12 de diciembre de 2022.pdf Dec 5, 2022 8:24:00 AM zigoitia.eus 2022ko urriaren 17ko ohiko osoko bilkuraren akta ikusgai jartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1377/eu/20221205_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 17 de octubre de 2022.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1377/eu/20221205_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 17 de octubre de 2022.pdf Dec 7, 2022 10:19:00 AM zigoitia.eus 8/2022ko kreditu gehigarriaren espedientea behin-behineko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1379/tablones-Anuncio de aprobación inicial del crédito adicional 8_2022 (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1379/tablones-Anuncio de aprobación inicial del crédito adicional 8_2022 (2).pdf Dec 9, 2022 12:35:00 PM zigoitia.eus Zigoitian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1380/SMINOLTA OF22121316020_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1380/SMINOLTA OF22121316020_0001.pdf Dec 13, 2022 2:41:00 PM zigoitia.eus 2023 urterako, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1381/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IBI para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1381/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IBI para 2023.pdf Dec 14, 2022 9:20:00 AM zigoitia.eus 2023 urterako, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1382/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IVTM para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1382/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del IVTM para 2023.pdf Dec 14, 2022 9:29:00 AM zigoitia.eus 2023 urterako, zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1383/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1383/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS para 2023.pdf Dec 14, 2022 9:32:00 AM zigoitia.eus 2023 urterako, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1384/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del ICIO para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1384/eu/20221122_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de ordenanza fiscal del ICIO para 2023.pdf Dec 14, 2022 10:00:00 AM zigoitia.eus 2022ko abenduaren 19ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1385/eu/20221214_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de diciembre de 2022 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1385/eu/20221214_Publicación_Anuncio_Anuncio de convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de diciembre de 2022 (1).pdf Dec 15, 2022 8:04:00 AM zigoitia.eus Administrazio Orokorreko teknikari lanpostua hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1391/20221219_Otros_Bases específicas TAG (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1391/20221219_Otros_Bases específicas TAG (3).pdf Dec 23, 2022 8:16:00 AM zigoitia.eus Hirigintza arloko arkitekto-buruaren plaza hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1392/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1392/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto (3).pdf Dec 23, 2022 8:17:00 AM zigoitia.eus Arkitekto teknikoaren lanpostua hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1393/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto Técnico (4).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1393/20221219_Otros_Bases específicas Arquitecto Técnico (4).pdf Dec 23, 2022 8:17:00 AM zigoitia.eus Mantentze-lanetako langilearen lanpostua hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1394/20221219_Otros_Bases específicas operario de mantenimiento (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1394/20221219_Otros_Bases específicas operario de mantenimiento (3).pdf Dec 23, 2022 8:17:00 AM zigoitia.eus 20/2021 Legearen arabera aldi baterako enplegua egonkortzeko langileak hautatzeko prozesuaren deialdiaren oinarri orokorrak https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1395/20221219_Otros_Bases generales (7).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1395/20221219_Otros_Bases generales (7).pdf Dec 23, 2022 8:22:00 AM zigoitia.eus Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren ondoriozko langileak hautatzeko deialdiaren iragarkia, 20/2021 Legean aurreikusitakoaren arabera https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1390/20221220_Publicación_Anuncio convocatoria_ Eleb (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1390/20221220_Publicación_Anuncio convocatoria_ Eleb (2).pdf Dec 23, 2022 8:16:00 AM zigoitia.eus Epaimahaigaien behin-betiko zerrenda 2024ko abenduak 31 arte https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1396/SMINOLTA OF22122610210.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1396/SMINOLTA OF22122610210.pdf Dec 26, 2022 8:58:00 AM zigoitia.eus Udal eraikuntzak mantentze laguntzaile baten kontratazioa 12 hilabeterako https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1397/Anuncio para tablón web y tablones informando de la oferta de empleo.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1397/Anuncio para tablón web y tablones informando de la oferta de empleo.pdf Dec 27, 2022 11:00:00 PM zigoitia.eus Zirkularra: Bainuetxeetara pentsiodunentzat https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1401/SMINOLTA OF23010409400_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1401/SMINOLTA OF23010409400_0001.pdf Jan 4, 2023 8:07:00 AM zigoitia.eus Kultura-, kirol- eta gizarte-jarduerak antolatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1402/eu/20221221_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de reguladora de las bases de subvenciones para sufragar la organización de actividades culturales, deportivas y sociales_PARA (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1402/eu/20221221_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de reguladora de las bases de subvenciones para sufragar la organización de actividades culturales, deportivas y sociales_PARA (3).pdf Jan 4, 2023 10:59:00 AM zigoitia.eus Exposición al público de acta definitiva de sesión de pleno de 21 de noviembre de 2022 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1403/eu/20230104_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 21 de noviembre de 2022 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1403/eu/20230104_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 21 de noviembre de 2022 (1).pdf Jan 5, 2023 7:15:00 AM zigoitia.eus Udalerrian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1404/SMINOLTA OF23011014310_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1404/SMINOLTA OF23011014310_0001.pdf Jan 10, 2023 1:12:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko urtarrilaren 16koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1405/eu/20230110_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1405/eu/20230110_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria (1).pdf Jan 11, 2023 7:26:00 AM zigoitia.eus Gopegiko 5 poligonoko 774 lurzatia urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1406/eu/20230116_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva proyecto de urbanización para BOTHA y Tablón Ayto.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1406/eu/20230116_Publicación_Anuncio_Anuncio de aprobación definitiva proyecto de urbanización para BOTHA y Tablón Ayto.pdf Jan 16, 2023 12:07:00 PM zigoitia.eus 2023ko urtarrilaren 23ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1407/eu/20230117_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 23 de enero de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1407/eu/20230117_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de fecha 23 de enero de 2023 (1).pdf Jan 17, 2023 10:31:00 AM zigoitia.eus 353/2022 prozedura arruntan bertaratzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1408/TABLONES.doc https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1408/TABLONES.doc Jan 18, 2023 1:20:00 PM zigoitia.eus Zigoitiko Udalaren 2023ko aurrekontu orokorraren behin betiko onespena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1409/eu/Anuncio de aprobación definitiva de presupuesto general para 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1409/eu/Anuncio de aprobación definitiva de presupuesto general para 2023.pdf Jan 25, 2023 9:32:00 AM zigoitia.eus Behin betiko onespena ematea Gopegiko 5 poligonoko 744 zenbakiko lurzatiko urbanizazio proiektuari https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1410/eu/Publicación anuncio BOTHA nº 10 de fecha 25 de enero de 2023 de aprobación definitiva de proyecto de urbanización EUSKERA.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1410/eu/Publicación anuncio BOTHA nº 10 de fecha 25 de enero de 2023 de aprobación definitiva de proyecto de urbanización EUSKERA.pdf Jan 25, 2023 1:42:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ezohiko bilkuraren deialdia, 2023ko urtarrilaren 30ekoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1411/eu/20230125_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de comisión informativa de fecha 30 de enero de 2023 (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1411/eu/20230125_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión extraordinaria de comisión informativa de fecha 30 de enero de 2023 (1).pdf Jan 26, 2023 7:57:00 AM zigoitia.eus 2022ko abenduaren 19ko Osoko Bilkuraren behin betiko akta jendaurrean jartzeko iragarkia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1412/eu/20230127_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 19 de diciembre de 2022.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1412/eu/20230127_Publicación_Anuncio_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 19 de diciembre de 2022.pdf Jan 27, 2023 1:08:00 PM zigoitia.eus Udalerrian bizi diren estatuto hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1414/SMINOLTA OF23020615070_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1414/SMINOLTA OF23020615070_0001.pdf Feb 6, 2023 1:52:00 PM zigoitia.eus Iragarkia 2023rako Zigoitiko kontzejuentrako diru-laguntzen deialdia inbertsioen gastuetarako https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1415/SMINOLTA OF23020615230.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1415/SMINOLTA OF23020615230.pdf Feb 6, 2023 1:57:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko otsailaren 13koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1416/eu/20230208_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 13 de febrero de 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1416/eu/20230208_Publicación_Anuncio_Anuncio de la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión informativa de fecha 13 de febrero de 2023.pdf Feb 9, 2023 8:34:00 AM zigoitia.eus Kultur, kirol eta gizarte-jarduerak antolatzeak sortutako gastuetarako 2023ko dirulaguntza deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1417/SMINOLTA OF23021009390.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1417/SMINOLTA OF23021009390.pdf Feb 10, 2023 8:14:00 AM zigoitia.eus Euskara ikasteko eta euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen duten proiektuak norgehiagoka-prozeduraren bidez ordaintzeko 2023ko diru-laguntzen deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1418/SMINOLTA OF23021009540.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1418/SMINOLTA OF23021009540.pdf Feb 10, 2023 8:31:00 AM zigoitia.eus 2023an Zigoitia udalerriko herrietan festak eta/edo erromeriak finantzatzeko dirulaguntza deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1419/SMINOLTA OF23021309580.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1419/SMINOLTA OF23021309580.pdf Feb 13, 2023 8:33:00 AM zigoitia.eus 2022-2023 ikasturteko Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako haurrak dituzten familien matrikulazio-gastuak norgehiagoka-prozeduraren bidez ordaintzeko diru-laguntzetarako deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1420/SMINOLTA OF23021310220.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1420/SMINOLTA OF23021310220.pdf Feb 13, 2023 8:58:00 AM zigoitia.eus 2023ko trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zerga bilketarako aldia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1421/eu/Anuncio de exposición pública del padrón y periodo de voluntaria - IVTM 2023.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1421/eu/Anuncio de exposición pública del padrón y periodo de voluntaria - IVTM 2023.pdf Feb 14, 2023 10:08:00 AM zigoitia.eus 2023ko otsailaren 20ko ohiko osoko bilkuraren deialdia https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1422/eu/20230215_Publicación_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1422/eu/20230215_Publicación_Anuncio de la convocatoria.pdf Feb 16, 2023 8:04:00 AM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ezohiko bilkuraren deialdia, 2023ko otsailaren 27koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1424/eu/20230222_Publicación_Anuncio de la convocatoria (2).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1424/eu/20230222_Publicación_Anuncio de la convocatoria (2).pdf Feb 23, 2023 10:29:00 AM zigoitia.eus SEAD 47. urteurrenari buruzko erakunde adierazpena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1425/SMINOLTA OF23022709070.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1425/SMINOLTA OF23022709070.pdf Feb 27, 2023 7:44:00 AM zigoitia.eus Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasiera bateko onarpena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1426/SMINOLTA OF23030113090_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1426/SMINOLTA OF23030113090_0001.pdf Mar 1, 2023 11:44:00 AM zigoitia.eus Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Egunerako Erakunde Adierazpena https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1427/eu/Argitalpena_Anuncio Declaración Institucional del 8 de marzo.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1427/eu/Argitalpena_Anuncio Declaración Institucional del 8 de marzo.pdf Mar 6, 2023 12:38:00 PM zigoitia.eus Informazio-batzordearen ohiko bilkurarako deialdia, 2023ko martxoaren 13koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1431/eu/20230308_Jakinarazpena_Deialdiaren komunikazioa (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1431/eu/20230308_Jakinarazpena_Deialdiaren komunikazioa (1).pdf Mar 9, 2023 7:57:00 AM zigoitia.eus Zigoitian bizi diren estatuko hauteslekopurua https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1433/SMINOLTA OF23030913590_0001.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1433/SMINOLTA OF23030913590_0001.pdf Mar 9, 2023 12:40:00 PM zigoitia.eus Osoko bilkuaren ez ohiko deialdia, 2023ko martxoaren 20koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1435/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1435/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria.pdf Mar 16, 2023 7:41:00 AM zigoitia.eus Osoko bilkuraren ohiko deialdia, 2023ko matxoaren 20koa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1436/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria ord.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1436/eu/20230315_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de la convocatoria ord.pdf Mar 16, 2023 7:49:00 AM zigoitia.eus Kontsulta publikoa, Zigoitiko baratze ekologiakoak arautzeko ordenantza prestatu aurrekoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1437/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza huertos ecológicos.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1437/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza huertos ecológicos.pdf Mar 17, 2023 12:12:00 PM zigoitia.eus Kontsulta publikoa, Zigoitian hondakinen bilketa eta tratamendua arautzeko ordenantza prestatu aurrekoa https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1438/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza gestión residuos (1).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1438/eu/20230317_Argitalpena_Consulta pública ordenanza gestión residuos (1).pdf Mar 17, 2023 12:17:00 PM zigoitia.eus 2023ko otsailaren 20ko osoko bilkuraren behin betiko akta jendaurren jartzea https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1439/eu/20230323_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de febrero de 2023 (4).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1439/eu/20230323_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de exposición en tablón Ayto, y JJAA de acta definitiva de sesión de Pleno de 20 de febrero de 2023 (4).pdf Mar 23, 2023 10:19:00 AM zigoitia.eus Egur zozketaren eskaera - Baso-ustiapenen plana 2024 https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1440/eu/Anuncio del plazo de solicitudes de suertes foguerales, año 2024.pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1440/eu/Anuncio del plazo de solicitudes de suertes foguerales, año 2024.pdf Mar 27, 2023 8:09:00 AM zigoitia.eus Epaimahaia izendatzeko iragarkia eta aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuan (EPE 2022) onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda: erreklamazioak eta akatsak zuzentzeko epea 2023ko apirilaren 13an bukatuko da https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1442/eu/20230327_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas (3).pdf https://www.zigoitia.eus/datos/contenido/documents/1442/eu/20230327_Argitalpena_Iragarpena_Anuncio de designación de tribunal y relación provisional de personas admitidas y excluidas (3).pdf Mar 27, 2023 10:58:00 AM zigoitia.eus